Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Hướng dẫn sử dụng và các lệnh của công cụ kiểm thử giao diện, chức năng Selenium.
Post Reply
peheo_101091
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 17 Mar, 2012 12:32 pm
Contact:

Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Post by peheo_101091 »

Mình đang làm đề tài về công cụ kiểm chứng phần mêm selenium grid, mình cài hoài hok được. Bạn nào bik chỉ cho mình với. Mình đã cài được gói Java và apache để tạo enviroment để test web,nhưng set up gói selenium grid 1.0.8 vào hok được. Nhờ sự chỉ giáo của mọi người.Tkstvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Post by tvn »

Mình vừa tìm hiểu sơ cách hoạt động của Selenium grid.

Traditional Selenium Setup

To understand Selenium Grid you first need to understand how the standard Selenium web testing tool works.

Fundamentally, Selenium is a tool that let you programmatically launch a browser, drive the browser (open a url, enter some data, click on a link) and check the browser state (a section is visible, specific text is present, a widget is disabled). It is the tool of choice for automating web testing.

You drive the key piece in charge of controlling the browser, the Selenium Remote Control, by sending HTTP requests following a specific protocol (called Selenese). Therefore, basically all that a Selenium test does, is to target a specific Selenium Remote Control and to send it HTTP requests (through a higher level client API).

Image

Selenium Grid Setup

Image

Nguồn http://selenium-grid.seleniumhq.org/how_it_works.htmltvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Post by tvn »

Bạn xem demo ở đây nhé Run the Demo

http://selenium-grid.seleniumhq.org/run_the_demo.htmlpeheo_101091
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 17 Mar, 2012 12:32 pm
Contact:

Re: Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Post by peheo_101091 »

tvn wrote:Mình vừa tìm hiểu sơ cách hoạt động của Selenium grid.

Traditional Selenium Setup

To understand Selenium Grid you first need to understand how the standard Selenium web testing tool works.

Fundamentally, Selenium is a tool that let you programmatically launch a browser, drive the browser (open a url, enter some data, click on a link) and check the browser state (a section is visible, specific text is present, a widget is disabled). It is the tool of choice for automating web testing.

You drive the key piece in charge of controlling the browser, the Selenium Remote Control, by sending HTTP requests following a specific protocol (called Selenese). Therefore, basically all that a Selenium test does, is to target a specific Selenium Remote Control and to send it HTTP requests (through a higher level client API).

Image

Selenium Grid Setup

Image

Nguồn http://selenium-grid.seleniumhq.org/how_it_works.html

Thực ra cái cơ cấu làm việc thì mình cũng tìm hiểu sơ rùi,nhưng mà vấn đề khi bắt tay vào cài đặt môi trường để selenium grid test thì mới rắc rối kìa.tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Giúp em cách cài đặt selenium grid với.!!!!

Post by tvn »

Dưới đây là các bước thực hiện cài đặt môi trường để chạy selenium grid, mình chưa làm nhưng chắc rằng nếu bạn làm theo từng bước thì sẽ thành công, bạn có thể chụp hình từng bước bạn làm, hoặc ghi lại thao tác, và các bước bạn làm rồi so sánh xem còn thiếu chỗ nào nhé. bạn có thể up hình lên đây để mọi người check xem bạn còn thiếu chỗ nào nha.
Chúc bạn thành công

Download Java 6 JDK, install it on your file system and make sure it is in your PATH:
 • $ java -version
  java version "1.6.0"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105)
  Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.6.0-b105, mixed mode)
Install Ant 1.7.x and make sure it is in your PATH:
 • Download the binary distribution.
  Unpack the binary distribution in the directory of your choice.
  Add <where you unpacked the zip file>/apache-ant-1.7.0/bin to your PATH environment variable.
  Check that your Ant installation is OK:
  • $ ant -version
   Apache Ant version 1.7.0 compiled on December 13 2006

Selenium Grid

Download Selenium Grid latest binary distribution and unpack it on your computer.

Go at the root of selenium grid directory and validate your installation:
 • $ cd selenium-grid-1.0
  $ ant sanity-check
At this point the best way to get up to speed with Selenium Grid usage and concepts is to run the Demo.

Nguồn: http://selenium-grid.seleniumhq.org/get_started.htmlPost Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng Selenium”