kiểm thử ứng dụng web và kiểm thử ứng dụng window

Hướng dẫn sử dụng và các lệnh của công cụ kiểm thử giao diện, chức năng Selenium.
Post Reply
nhunghh89
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Thu 22 Dec, 2011 7:56 pm
Contact:

kiểm thử ứng dụng web và kiểm thử ứng dụng window

Post by nhunghh89 »

Giúp em phân biệt giữa kiểm thử các ứng dụng web và ứng dụng window, sự khác nhau giữa chúng là gì, mỗi loại cần tập trung kiểm thử những gì?
Post Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng Selenium”