Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng và các lệnh của công cụ kiểm thử giao diện, chức năng Selenium.
JasmineNguyen
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Wed 19 Jun, 2013 3:00 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by JasmineNguyen »

Thanks a nha.carot1a045
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 10 Jul, 2013 10:55 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by carot1a045 »

Thanks bạn!ChuTrang
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 16 Jan, 2013 10:52 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by ChuTrang »

Thanks!sismoon
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 07 Oct, 2011 2:48 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by sismoon »

Mình mới join trên này, cảm thấy các bài ở đây rất hữu ích.
Rất cám ơn các bạnhuynq
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 28 Mar, 2014 10:52 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by huynq »

Mình đang tim hiểu selenium, tài liệu này giúp mình tạo nền tảng tốt, Thank you.
thotran
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Thu 11 Oct, 2012 11:07 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by thotran »

Thanks for your sharing ^_^nga_vu_hp
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Fri 25 May, 2012 4:42 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by nga_vu_hp »

thanksnhanhpt
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 06 Jan, 2015 10:46 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by nhanhpt »

cám ơn anhHongnx
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Mon 17 Feb, 2014 2:45 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by Hongnx »

Thanks anh nhéPost Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng Selenium”