Xin Hướng Dẫn Cài Đặt Redmine

Các vấn đề liên quan đến bug/defect và các hệ thống quản lý lỗi
Forum rules
Các bạn chỉ được phép post bài liên quan đến bug/defect và các hệ thống quản lý lỗi.
Post Reply
huogdang
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 11 Nov, 2016 9:50 am
Contact:

Xin Hướng Dẫn Cài Đặt Redmine

Post by huogdang » Thu 24 Nov, 2016 2:50 pm

Ai đã cài redmine hướng dẫn mình với,mình xem mà không cài được.
mình cảm ơn!hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Xin Hướng Dẫn Cài Đặt Redmine

Post by hoccachhoc » Thu 20 Jul, 2017 3:55 pm

Bạn tham khảo bài viết này nhé: Hướng dẫn cài đặt Redmine


Người đi tìm miền đất hứa!

Post Reply

Return to “Bug Tracking/Management System - Bug và Công cụ Quản lý Bug”