Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Các hướng dẫn sử dụng và thảo luận về chương trình quản lý bug Bugzilla
Forum rules
Các bạn chỉ được post các thông tin về chương trình quản lý bug Bugzilla
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4890
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by tvn »

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý bug, Bugzilla

Nội dung trình bày bao gồm:

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích
Chương trình Bugzilla là một hệ thống quản lý bug miễn phí và rất thông dụng hiện nay. Giao diện của Bugzilla có thể tùy biến được, dễ cấu hình và có thể cho phép nhiều user cùng sử dụng cùng lúc. Có thể thêm, xóa, sửa các thông tin do Bugzilla quản lý như thông tin dự án, thông tin màn hình, thông tin các nhân của user kể cả email nhận thông báo.
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách tạo user mới, tạo bug mới, cập nhật thông tin cho bug đã có, tìm kiếm bug và sử dụng chức năng báo cáo.

1.2 Phạm vi sử dụng tài liệu này
Tất cả các thành viên của http://www.testingvn.com

1.3 Tham khảo
The Bugzilla Guide - 3.2.2 Release
(2009-02-03)

1.4 Ghi chú

2. Tạo user mới và log in

3. Qui trình quản lý Bug

3.1 Vòng đời của bug

3.2 Các trạng thái của bug

3.2.1 NEW:
Trạng thái NEW là bug mới vừa được post lên hệ thống quản lý bug. Sau khi post bug thành công thì hệ thống Bugzilla sẽ gửi mail tới những thành viên liên quan như DEV (người được phân công fix bug này), PJ Leader.
Từ trạng thái NEW, có thể chuyển sang trạng thái ASSIGNED hoặc RESOLVED

3.2.2 ASSIGNED
Trạng thái này là bug được phân công cho DEV nào đó fix, lúc này bug vẫn chưa được fix.
Từ trạng thái này, bug có thể được chuyển sang trạng thái NEW (chuyển cho người khác fix bug) hoặc RESOLVED (đã fix xong bug).

3.2.3 RESOLVED
Trạng thái này là bug đã được sửa xong, kết quả có thể là FIXED, INVALID, WONTFIX, DUPLICATE, LATER hoặc REMIND.
Ở trạng thái này, bug có thể chuyển sang trạng thái REOPEN, VERIFIED, CLOSED hoặc UNCONFIRMED (trường hợp này ít dùng, thường dùng trong trường hợp vấn đề này còn đang tranh cãi không biết phải xử lý như thế nào)

Các kết quả của RESOLVED bao gồm:
- FIXED: Bug đã fix xong.
- INVALID: Vấn đề này không phải là bug.
- WONTFIX: Vì lý do nào đó, bug này sẽ không fix (có thể do không có thời gian hoặc bug không quan trọng – cải tiến hoặc không sửa được).
- DUPLICATE: Post bug bị trùng với một bug nào đó đã post trước đây. Nếu chọn trạng thái này thì phải nhập thêm bug id của bug bị trùng.
- WORKSFORME: Mình không dùng trạng thái này.
- LATER: Vì lý do nào đó bây giờ chưa thể fix được, chờ fix sau (có thể do chờ Q/A khách hàng).
- REMIND: Giống như LATER

Chỉ có tester/QC mới có quyền thay đổi trạng thái từ RESOLVED sang các trạng thái khác sau khi đã test lại.

3.2.4 REOPENED
Trạng thái này là do TESTER/QC chuyển từ trạng thái RESOLVED sang, do sau khi test lại thì bug vẫn còn bị lỗi hoặc gây ra lỗi khác khi thao tác tương tự như bug cũ. (ví dụ, lần trước nhập hai số 1 và 3 vào hai ô trên màn hình, click nút = thì kết quả là 6, sau khi sửa bug xong, làm tương tự như trên, click nút = thì kết quả là 5; kết quả vẫn sai nhưng không giống như lúc đầu).
Ở trạng thái này bug có thể chuyển sang trạng thái RESOLVED hoặc ASSIGNED.

3.2.5 VERIFIED
Trạng thái này là TESTER đã test lại xong và xác nhận bug này đã được fix. (trong trường hợp TESTER không có quyền đóng bug, do QC Leader đóng).
Từ trạng thái này có thể chuyển sang trạng thái UNCONFORMED, REOPEN hoặc CLOSED

3.2.6 CLOSED
Trạng thái này là bug đã được fix và được test lại xong. Kết thúc vòng đời của một bug.
Trong trường hợp bug đã đóng rồi mà khi fix bug khác, gây ra lỗi bug này nữa thì sẽ chuyển từ trạng thái CLOSED sang REOPEN

4 Sử dụng Bugzilla

4.1 Post bug mới (tạo bug)

4.2 Search bug.

4.3 Cập nhật thông tin cho bug.

Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn cài đặt chương trình bugzilla

Chi tiết hướng dẫn sử dụng Bugzilla có hình ảnh kèm theo. Vui lòng download file đính kèm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.khoaiqua
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 16 Mar, 2011 1:32 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by khoaiqua »

hay qua... thank :)NQH
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 05 Oct, 2012 10:02 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by NQH »

Tài liệu rất hay. Cảm ơn bạn :Dcuc6216
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Mon 05 Dec, 2011 9:19 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by cuc6216 »

Mình thì sử dụng Redminechichbong2013
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Fri 22 Feb, 2013 8:59 am
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by chichbong2013 »

Mình cũng đang tìm hiểu về Redmine, nhưng gà mới vào nghề nên còn dốt lắm.
Bạn truyền đạt cho mình chút kinh nghiệm về sử dụng Redmine với. Mình cảm ơn rất nhiều!tvn
Admin
Posts: 4890
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by tvn »

Bạn tham khảo ở đây nha Redminechichbong2013
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Fri 22 Feb, 2013 8:59 am
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by chichbong2013 »

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, thanks! :|linhvt
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Mon 10 Jun, 2013 3:37 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by linhvt »

Thanks! :)testingvn.vom
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 03 Jul, 2013 10:08 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by testingvn.vom »

Cảm ơn anh tvn rất nhiều, anh rất nhiệt tình.khuyen92
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 22 Oct, 2012 9:57 am
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng chương trình Bugzilla

Post by khuyen92 »

tvn wrote:Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý bug, Bugzilla

Nội dung trình bày bao gồm:

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích
Chương trình Bugzilla là một hệ thống quản lý bug miễn phí và rất thông dụng hiện nay. Giao diện của Bugzilla có thể tùy biến được, dễ cấu hình và có thể cho phép nhiều user cùng sử dụng cùng lúc. Có thể thêm, xóa, sửa các thông tin do Bugzilla quản lý như thông tin dự án, thông tin màn hình, thông tin các nhân của user kể cả email nhận thông báo.
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách tạo user mới, tạo bug mới, cập nhật thông tin cho bug đã có, tìm kiếm bug và sử dụng chức năng báo cáo.

1.2 Phạm vi sử dụng tài liệu này
Tất cả các thành viên của http://www.testingvn.com

1.3 Tham khảo
The Bugzilla Guide - 3.2.2 Release
(2009-02-03)

1.4 Ghi chú

2. Tạo user mới và log in

3. Qui trình quản lý Bug

3.1 Vòng đời của bug

3.2 Các trạng thái của bug

3.2.1 NEW:
Trạng thái NEW là bug mới vừa được post lên hệ thống quản lý bug. Sau khi post bug thành công thì hệ thống Bugzilla sẽ gửi mail tới những thành viên liên quan như DEV (người được phân công fix bug này), PJ Leader.
Từ trạng thái NEW, có thể chuyển sang trạng thái ASSIGNED hoặc RESOLVED

3.2.2 ASSIGNED
Trạng thái này là bug được phân công cho DEV nào đó fix, lúc này bug vẫn chưa được fix.
Từ trạng thái này, bug có thể được chuyển sang trạng thái NEW (chuyển cho người khác fix bug) hoặc RESOLVED (đã fix xong bug).

3.2.3 RESOLVED
Trạng thái này là bug đã được sửa xong, kết quả có thể là FIXED, INVALID, WONTFIX, DUPLICATE, LATER hoặc REMIND.
Ở trạng thái này, bug có thể chuyển sang trạng thái REOPEN, VERIFIED, CLOSED hoặc UNCONFIRMED (trường hợp này ít dùng, thường dùng trong trường hợp vấn đề này còn đang tranh cãi không biết phải xử lý như thế nào)

Các kết quả của RESOLVED bao gồm:
- FIXED: Bug đã fix xong.
- INVALID: Vấn đề này không phải là bug.
- WONTFIX: Vì lý do nào đó, bug này sẽ không fix (có thể do không có thời gian hoặc bug không quan trọng – cải tiến hoặc không sửa được).
- DUPLICATE: Post bug bị trùng với một bug nào đó đã post trước đây. Nếu chọn trạng thái này thì phải nhập thêm bug id của bug bị trùng.
- WORKSFORME: Mình không dùng trạng thái này.
- LATER: Vì lý do nào đó bây giờ chưa thể fix được, chờ fix sau (có thể do chờ Q/A khách hàng).
- REMIND: Giống như LATER

Chỉ có tester/QC mới có quyền thay đổi trạng thái từ RESOLVED sang các trạng thái khác sau khi đã test lại.

3.2.4 REOPENED
Trạng thái này là do TESTER/QC chuyển từ trạng thái RESOLVED sang, do sau khi test lại thì bug vẫn còn bị lỗi hoặc gây ra lỗi khác khi thao tác tương tự như bug cũ. (ví dụ, lần trước nhập hai số 1 và 3 vào hai ô trên màn hình, click nút = thì kết quả là 6, sau khi sửa bug xong, làm tương tự như trên, click nút = thì kết quả là 5; kết quả vẫn sai nhưng không giống như lúc đầu).
Ở trạng thái này bug có thể chuyển sang trạng thái RESOLVED hoặc ASSIGNED.

3.2.5 VERIFIED
Trạng thái này là TESTER đã test lại xong và xác nhận bug này đã được fix. (trong trường hợp TESTER không có quyền đóng bug, do QC Leader đóng).
Từ trạng thái này có thể chuyển sang trạng thái UNCONFORMED, REOPEN hoặc CLOSED

3.2.6 CLOSED
Trạng thái này là bug đã được fix và được test lại xong. Kết thúc vòng đời của một bug.
Trong trường hợp bug đã đóng rồi mà khi fix bug khác, gây ra lỗi bug này nữa thì sẽ chuyển từ trạng thái CLOSED sang REOPEN

4 Sử dụng Bugzilla

4.1 Post bug mới (tạo bug)

4.2 Search bug.

4.3 Cập nhật thông tin cho bug.

Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn cài đặt chương trình bugzilla

Chi tiết hướng dẫn sử dụng Bugzilla có hình ảnh kèm theo. Vui lòng download file đính kèm
Bài viết rất hayPost Reply

Return to “Bugzilla Management System - Hệ thống quản lý bug Bugzilla”