Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý bug Mantis

Các hướng dẫn sử dụng và thảo luận về chương trình quản lý bug Mantis
Forum rules
Các bạn chỉ được phép post thông tin về chương trình quản lý bug Mantis
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý bug Mantis

Post by tvn »

Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý bug Mantis

Image

1. Login vào chương trình

Image

2. Màn hình chính - liệt kê tất cả các bug của dự án đang làm việc

Image

3. Từ màn hình chính di chuyển đến nội dung một bug nào đó

Image

4. Bug life Cycle - qui trình quản lý bug của Mantis

Image

Để có tài liệu chi tiết và đầy đủ, vui lòng download file ở link đính kèm

http://www.mediafire.com/?zxgrr118r53s74z

Nguồn: vietnamesetestingboardPost Reply