Thay đổi mail mặc định trong hệ thống quản lý bug Mantis

Các hướng dẫn sử dụng và thảo luận về chương trình quản lý bug Mantis
Forum rules
Các bạn chỉ được phép post thông tin về chương trình quản lý bug Mantis
Post Reply
Haru1315
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 04 May, 2013 10:26 am
Contact:

Thay đổi mail mặc định trong hệ thống quản lý bug Mantis

Post by Haru1315 »

Để thay đổi mail mặc định (gửi mail khi assign, khi reset bug) thì vào file .../config_defaults_inc.php
=> Đổi email 'noreply@example.com' bằng email mà mình muốn thay đổi.

/**
* the sender email, part of 'From: ' header in emails
* @global string $g_from_email
*/
$g_from_email = 'noreply@example.com';

=> $g_from_email= 'haru1315@gmail.com';Post Reply

Return to “Mantis Management System - Hệ thống quản lý bug Mantis”