Tool MonkeyTalk

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Post Reply
ThuanIVC
Fresher Tester
Posts: 19
Joined: Sat 04 Apr, 2015 10:03 am
Contact:

Tool MonkeyTalk

Post by ThuanIVC » Thu 23 Apr, 2015 11:26 am

Hi all,
Mọi người đã sử dụng Tool MonkeyTalk Applies cho Mobile chưa?
Ai đã tìm hiểu hay sử dụng qua rồi xin được chỉ giáo với .Post Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”