Performance testing trên Mobile

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Post Reply
kkun
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Tue 25 Aug, 2015 4:57 pm
Contact:

Performance testing trên Mobile

Post by kkun » Tue 25 Aug, 2015 5:00 pm

Các pác cho e hỏi về Performance testing trên Mobile với. Hiện tại e thấy trên forum chỉ có trên Web & Windows :(tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Performance testing trên Mobile

Post by tvn » Wed 26 Aug, 2015 10:33 pm

kkun wrote:Các pác cho e hỏi về Performance testing trên Mobile với. Hiện tại e thấy trên forum chỉ có trên Web & Windows :(
Theo kkun thì test performance là mình sẽ kiểm thử hiệu năng của server side hay kiểm thử app đang chạy trên mobile?kkun
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Tue 25 Aug, 2015 4:57 pm
Contact:

Re: Performance testing trên Mobile

Post by kkun » Fri 28 Aug, 2015 4:33 pm

Dạ kiểm thử app trên Mobiletvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Performance testing trên Mobile

Post by tvn » Fri 28 Aug, 2015 11:46 pm

Nếu là app chạy trên mobile thì cùng 1 lúc chỉ có 1 user sử dụng thôi, là người đang sử dụng điện thoại. Vì vậy, mình không cần phải test performance cho nó. Ví dụ app đọc sách hoặc game sudoku chạy trên điện thoại (không có internet 3G, wifi nó vẫn hoạt động bình thường).Post Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”