Phân biệt Natvie, Hybrid và Web applications trên mobile

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Phân biệt Natvie, Hybrid và Web applications trên mobile

Post by tvn » Thu 26 Nov, 2015 12:00 pm

Native applications
  • Native app là những app được viết để chạy trên mobile cụ thể, ví dụ điện thoại android thì dùng java để code, iphone thì dùng objective-c. ưu điểm là dc điện thoại hỗ trợ full tính năng (ví dụ notification hiện trên màn hình, lấy dc danh bạ từ trong phone ra dùng...). khuyết điểm là khó học và làm, mỗi hệ điều hành phải code riêng 1 app => tốn chi phí.
Hybrid applications
  • Hybrid app, bản chất của nó là một dạng ứng dụng web nhưng được nhúng vào một Native application (người ta hay gọi là safe frame). Web nằm trong app, nên có thể dùng html5, css để code như 1 trang web. Hoặc cách code như là native app nhưng phải dựa vào thông tin từ server trả về để tạo ra các items tương ứng. Ưu điểm là làm bằng web nhưng có thể cài trên store, thừa hưởng kha khá các chức năng của native app, làm 1 nhưng dùng dc cho cả iphone, android (giảm chi phí). Khuyết điểm là không full hỗ trợ như native, load chậm.
Web applications
  • Web app là trang web chạy trên browser của mobile và được tối ưu hoá để hiển thị tốt trên mobile.
native vs hybrid.png
Tham khao them (thanks San San)

1/ Mobile application
– Software written for mobile devices
– Performs a specific task
– Example: game, calendar, music player etc.

2/ Web application – Thin Client App
– Server side app accessed through the mobile browser
– User to key in the URL E.g. – m.myURL.com, where m stands for mobile
– All or few parts are downloaded from the web each time it is run
– Built with any server side technology ( PHP, ASP. Net)
– Example: m.progressive.com

3/ Native Application – Thick Client App
– Software specifically designed to run on device's OS and its firmware
– Native app developed for iPhone will run on its proprietary iOS platform
– Built with Xcode/Objective C for iOS, Eclipse/Java for Android
– Example: Angry Birds, The camera, compass, accelerometer, etc.

4/ Hybrid Application
– Combination of both native and web app
– Like native app, run on device
– Developed using web technologies (HTML5, CSS, Javascript)
– Takes advantage of device capabilities like camera
- Example: Facebook app, LinkedIn
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”