Làm sao test mã hóa RSA?

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Post Reply
honghanhpt
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 16 Jul, 2015 12:56 pm
Contact:

Làm sao test mã hóa RSA?

Post by honghanhpt » Thu 05 May, 2016 9:57 am

Làm sao để kiểm thử việc mã hóa RSA?
Ví dụ: khi đăng nhập một mobile app, mật khẩu được mã hóa RSA, vậy làm sao để kiểm thử tính năng này?
Xin các cao thủ cho vài chiêu chỉ giáo!

Cám ơn.Post Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”