Tài liệu về Mobile Testing

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Post Reply
jetaime_mk
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Sat 15 Sep, 2012 1:10 pm
Contact:

Tài liệu về Mobile Testing

Post by jetaime_mk » Thu 02 May, 2013 7:10 pm

Đây là tài liệu rất hữu ích gồm những khái niệm cơ bản trong Mobile Testing, giúp cho những người mới tìm hiểu về Mobile Testing có những kiến thức căn bản như: What is Mobile App, Types of Mobile Applications, Mobile Web Application, Mobile Application Testing, Mobile Testing Tools,...
Mobile-Testing-QAAC.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by jetaime_mk on Thu 02 May, 2013 11:50 pm, edited 1 time in total.tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by tvn » Thu 02 May, 2013 7:34 pm

Thanks bạn nhiều nhahuongcoi
Fresher Tester
Posts: 23
Joined: Wed 14 Mar, 2012 3:11 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by huongcoi » Sun 16 Jun, 2013 11:12 pm

Cảm ơn bạn nhiều nhé :)testertn
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 24 Apr, 2012 9:57 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by testertn » Wed 19 Jun, 2013 1:42 am

Thanks bạn nhiều!dodangtung.av21
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Mon 01 Apr, 2013 8:44 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by dodangtung.av21 » Wed 19 Jun, 2013 9:59 am

Cám ơn bạn nhiều :Dlam1989
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Mon 10 Jun, 2013 10:04 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by lam1989 » Mon 08 Jul, 2013 5:21 pm

thanks youtranthu14590
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Sat 02 Mar, 2013 9:01 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by tranthu14590 » Tue 16 Jul, 2013 12:35 pm

Thanks bạn nhiều ! ^_^minhct
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 26 Jul, 2013 10:01 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by minhct » Sun 28 Jul, 2013 10:31 pm

Thanks :)cotrang113
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 10 Feb, 2012 4:34 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by cotrang113 » Mon 26 Aug, 2013 9:20 am

Thank bạn, mình đang cần.tran_thao_276
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 28 Oct, 2012 12:31 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by tran_thao_276 » Sat 31 Aug, 2013 11:37 am

Cam on ban. Giong dang oi giu bien khoi gap bi kipPost Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”