Tài liệu về Mobile Testing

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
kayoki
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 03 Oct, 2011 11:36 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by kayoki » Sun 24 Nov, 2013 11:40 am

Cảm ơn bạn :DKakashipro
Fresher Tester
Posts: 15
Joined: Sun 02 Feb, 2014 5:07 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by Kakashipro » Sun 02 Feb, 2014 5:22 pm

Thank chủ thớt nhétuyenk8c
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 20 Jan, 2014 11:34 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by tuyenk8c » Sun 09 Feb, 2014 2:47 pm

Bạn ơi có tài liệu tiếng việt không ? mình dốt tiếng anh lắm :(StupidCat
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 06 Mar, 2014 4:20 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by StupidCat » Thu 06 Mar, 2014 4:24 pm

Cảm ơn nhiều ^^thanhdv
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 12 Mar, 2014 8:52 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by thanhdv » Wed 12 Mar, 2014 9:30 am

jetaime_mk wrote:Đây là tài liệu rất hữu ích gồm những khái niệm cơ bản trong Mobile Testing, giúp cho những người mới tìm hiểu về Mobile Testing có những kiến thức căn bản như: What is Mobile App, Types of Mobile Applications, Mobile Web Application, Mobile Application Testing, Mobile Testing Tools,...
Mobile-Testing-QAAC.rar
thank you so muchtestmai33
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 06 Feb, 2014 2:02 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by testmai33 » Tue 19 Aug, 2014 3:29 pm

Thanks!truonghm
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sat 27 Dec, 2014 11:00 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by truonghm » Mon 12 Jan, 2015 2:48 pm

thank you :)nhatphuong
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 24 Jun, 2014 2:51 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by nhatphuong » Fri 19 Jun, 2015 8:27 am

Thanks!!!thuandm
Fresher Tester
Posts: 17
Joined: Sun 14 Apr, 2013 10:37 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by thuandm » Sun 05 Jul, 2015 3:17 pm

Thanks guy. :)


Không có mục tiêu nào là quá lớn. Không có ước mơ nào là quá xa vời.

LamLe
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Thu 22 Dec, 2011 10:16 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by LamLe » Wed 05 Aug, 2015 10:50 am

Thank so muchPost Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”