Tài liệu về Mobile Testing

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị di động - Mobile testing
LamLe
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Thu 22 Dec, 2011 10:16 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by LamLe » Wed 23 Sep, 2015 10:33 am

Thank so much!cuong_249hd
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Fri 22 Aug, 2014 10:02 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by cuong_249hd » Mon 11 Apr, 2016 2:52 pm

tks bạn :)QUOCHUY1995
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 15 Apr, 2016 1:10 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by QUOCHUY1995 » Fri 15 Apr, 2016 1:35 pm

a ơi, có bản full font vietnamese k a?huyennhn87
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 24 Oct, 2014 11:11 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by huyennhn87 » Mon 22 Aug, 2016 9:35 am

Xin cảm ơn!justinll
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Tue 08 May, 2012 1:21 pm
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by justinll » Sat 24 Sep, 2016 10:59 am

Cám ơn bạn!nguyencham85
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 02 Nov, 2016 8:33 am
Contact:

Re: Tài liệu về Mobile Testing

Post by nguyencham85 » Tue 22 Nov, 2016 3:37 pm

Thanks!Post Reply

Return to “Mobile Testing - Kiểm thử trên thiết bị di động”