App Store Checklist

Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên Iphone, Ipad
Forum rules
Nơi chia sẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử trên các loại thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS
Post Reply
nhanhnt
Fresher Tester
Posts: 12
Joined: Thu 07 Oct, 2010 10:28 am
Contact:

App Store Checklist

Post by nhanhnt »

Hi all

Mọi người cho em xin checklist testing để pass các ứng dụng trên App Store với ạ. Ở trên mạng có nhiều checklisst bằng tiếng anh, nhưng dịch có nhiều chỗ chưa rõ lắm. Ai làm checklist này có thể chia sẻ cho e với.

Thankstvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by tvn »

Bạn up lên đây (zip lại mới up được) hoặc mail mình xem thử nha.
Mình giúp cho, vì mình không có checklist này.nhanhnt
Fresher Tester
Posts: 12
Joined: Thu 07 Oct, 2010 10:28 am
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by nhanhnt »

http://www.makayama.com/checklist.html

Dạ, nó nằm ở trang này anh.tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by tvn »

Đây là nội dung checklist từ trang trên, nó khá đầy đủ, mình sẽ dịch sang Tiếng Việt cho bạn hiểu hơn nha.

App Store Pre-Submission Test

1) Does your app sometimes crash?
2) Does your app become slow or unresponsive after using it for a while?
3) Is all the functionality you describe in iTunes Connect, available in the app?
4) Does you app show price information?
5) Do your app keywords differ from your apps functionality?
6) Is your app's binary name equal to, or an abbreviated form of the name in iTunes Connect?
7) Does you app contain hidden functionality or "Easter Eggs"?
8) Does your app contain artwork (pictures, icons, etc.) which are Apple copyrighted?
9) Does your app contain artwork (pictures, icons, etc.) which are copyrighted by others and which you have not cleared with the copyright holders?
10) Does your app, app description or keywords in iTunes Connect, contain brand names, names of well known public figures, registered trademarks or other trademarked material, not cleared with the trademark holder?
11) Does your app contain music or video (songs, lyrics, TV, film, etc.) which are copyrighted by others and which you have not cleared with the copyright holders?
12) Does your app make use of private libraries, not defined in the SDK?
13) Does your app use undocumented features of the SDK?
14) Does your app warn the user in case there's no data connection, when accessing the internet?
15) Does your app comply with the Human Interface Guidelines?
16) Does your app's interface look like the UI of native apps from Apple?
17) Does your app duplicate functionality from native apps on the iPhone/iPod?
18) Is your 512 pixel icon in Itunes Connect the same as your 57 pix icon in the binary?
19) If the app shows a webpage, is it active?
20)Is the version number of your app 1.0 or higher?
21) Does your app charge users for additional functionality outside the App Store?
22) Is your app a time limited trial version?
23) Does your app use unauthorised hardware accessories?
24) Does your app contain material that may be considered pornographic, racist, political, obscene or offensive?
25) Does your app contain a runtime, plugins, or interpreted code layer?
26) Does your app use excessive vibration or backlight?
27) Does your app use the appropriate keyboard type?
28) Are your tableviews correct?
29) Does your app use 'excessive' data over 3G networks?
30) Does your app require capabilities, such as radio, GPS or compass, not supported by the hardware for which it was submitted (for example on an iPod Touch)?
31) Does you app contain very limited functionality, for example do nothing more than open a webpage?
32) Does your app effect the privacy of your users?
33) Does your app make covert recordings of sound, video or take covert pictures?
34) If your app medical?nhanhnt
Fresher Tester
Posts: 12
Joined: Thu 07 Oct, 2010 10:28 am
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by nhanhnt »

Dạ, thanks anhanhnt
Fresher Tester
Posts: 12
Joined: Thu 07 Oct, 2010 10:28 am
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by nhanhnt »

Anh đã dịch được chưa anh tvntvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: App Store Checklist

Post by tvn »

Bạn tải về ở file đính kèm nha, đây là nội dung Tiếng Anh.

Ứng với từng mục, nếu câu trả lời của bạn là YES (trong file mình không ghi gì) thì ứng dụng của bạn có thể bị từ chối hoặc thế nào đó tùy vào câu mô tả chi tiết. Tương tự, tùy câu khác, nếu trả lời NO (mình có ghi chữ NO ở đầu dòng) thì ứng dụng của bạn có thể bị từ chối, bạn có thể xem lại ứng dụng trước khi submit.

Theo mình thấy đây là danh sách các trường hợp khi mọi người up 1 ứng dụng lên app store (khá đầy đủ), và phản hồi của Apple. Khi ai gặp trường hợp nào khác, thì mọi người gửi thông tin đến trang này và người ta sẽ update vào danh sách này.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Iphone”