Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
tvn
Admin
Posts: 4893
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:48 pm

Làm gì có chỗ nào khác đề cập việc nhập ký tự số khác dòng đầu tiên?tvn
Admin
Posts: 4893
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Mon 24 Dec, 2018 8:45 am

ISTQB exams wrote:Một ví dụ phân vùng tương đương khác - equivalence partitions
A thermometer measures temperature in whole degrees only. If the temperature falls below 18 degrees, the heating is switched off. It is switched on again when the temperature reaches 21 degrees. What are the best values in degrees to cover all equivalence partitions?

A. 15,19 and 25
B. 17,18 and19
C. 18, 20 and22
D. 16, 26 and 32Pique_Arrow
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Mon 24 Jun, 2013 10:04 am
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by Pique_Arrow » Tue 05 Mar, 2019 2:08 pm

Answer A nha a.Vì:

(1) Temperature (X) < 18 degrees, the heating is switched off =====> X < 18
(2) Switched on again and the temperature reaches 21 degrees =====> X >= 21

(1) & (2) =====> 15 and 25
With number 19, It is an invalid case in this situation but it cover all equivalence partitionstvn
Admin
Posts: 4893
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Thu 14 Mar, 2019 6:04 pm

-----18---------21------

Có ba vùng tương đương thế này. Chỉ có A mới có thể "cover all EP" (bao phủ hết mọi vùng tương đương.Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”