Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
ininin
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Mon 26 Sep, 2011 4:09 pm
Contact:

Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by ininin » Mon 03 Oct, 2011 1:39 am

Mình có 1 bài tập như sau. Các bạn cùng làm với mình nhé:


Define the equivalence partitioning and suitable test cases for the following:

1. ZIP Code—five numeric digits.

2. State—the standard Post Office two-character abbreviation for the states, districts, territories, etc. of the United States.

3. Last Name—one through fifteen characters (including alphabetic characters, periods, hyphens, apostrophes, spaces, and numbers).

4. User ID—eight characters at least two of which are not alphabetic (numeric, special, nonprinting).

5. Student ID—eight characters. The first two represent the student's home campus while the last six are a unique six-digit number. Valid home campus abbreviations are: AN, Annandale; LC, Las Cruces; RW, Riverside West; SM, San Mateo; TA, Talbot; WE, Weber; and WN, Wenatchee.

Ví dụ như trên nhưng với kỹ thuật Boundary value analysis
Last edited by ininin on Mon 03 Oct, 2011 2:15 am, edited 1 time in total.ininin
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Mon 26 Sep, 2011 4:09 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by ininin » Mon 03 Oct, 2011 1:50 am

Mình dịch như sau:

Xác định phân vùng tương đương và test case thích hợp theo yêu cầu dưới đây:
1. Mã Zip - 5 chữ số
2. Bang: Tiêu chuẩn viết tắt 2 ký tự của bang, quận, vùng lãnh thổ vvv của Hoa Kỳ
3. Tên: từ 1 đến 15 ký tự (bao gồm chữ cái, ký tự, periods(mình ko biết dịch cái này như nào cho hợp lý), gạch ngang, dấu nháy, khoảng trắng và số)
4. ID tên: 8 ký tự, ít nhất 2 trong số đó ko phải là chữ cái (số, ký tự đặc biệt, nonpriting(cái này mình cũng ko biết :P))
5. ID học sinh: 8 ký tự. 2 ký tự đầu đại diện cho tên nhà, 6 ký tự sau là sáu chữ số duy nhất. Viết tắt phù hợp: như đề bàitvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by tvn » Mon 03 Oct, 2011 9:28 am

Chào các bạn,

Mình vừa tìm hiểu thì nonprinting character là:

The control characters in ASCII still in common use include:
 • * 0 (null, NUL, \0, ^@), originally intended to be an ignored character, but now used by many programming languages to mark the end of a string.
  * 7 (bell, BEL, \a, ^G), which may cause the device receiving it to emit a warning of some kind (usually audible).
  * 8 (backspace, BS, \b, ^H), used either to erase the last character printed or to overprint it.
  * 9 (horizontal tab, HT, \t, ^I), moves the printing position some spaces to the right.
  * 10 (line feed, LF, \n, ^J), used as the end of line marker in most UNIX systems and variants.
  * 12 (form feed, FF, \f, ^L), to cause a printer to eject paper to the top of the next page, or a video terminal to clear the screen.
  * 13 (carriage return, CR, \r, ^M), used as the end of line marker in Mac OS, OS-9, FLEX (and variants). A carriage return/line feed pair is used by CP/M-80 and its derivatives including DOS and Windows, and by Application Layer protocols such as HTTP.
  * 27 (escape, ESC, \e [GCC only], ^[).
  * 127 (delete, DEL, ^?), originally intended to be an ignored character, but now used in some systems to erase a character.
[/list]

Như vậy, có thể hiểu các ký tự F1~F12, phím Atl, Ctrl, Enter, windows,... trên bàn phím là ký tự không thể in được (vì không thể in nó ra giấy - mình nghĩ vậy)tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by tvn » Mon 03 Oct, 2011 1:30 pm

Mình xin trả lời bài tập này như sau:

1. ZIP Code
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <5 ký tự
  Nhập 5 ký tự
  Nhập >5 ký tự

2. State
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <2 ký tự
  Nhập 2 ký tự
  Nhập >2 ký tự

3. Lat Name
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Dấu chấm
  Dấu phẩy
  Khoảng trắng
  Dấu nháy đơn
  Nhập ký tự đặc biệt: khác các ký tự dấu chấm, phẩy, khoảng trắng, dấu nháy đơn
  Không nhập ký tự nào
  Nhập 1 đến 15 ký tự
  Nhập >15 ký tự

4. User ID
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Ký tự nonprinting
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <8 ký tự
  Nhập 8 ký tự có 1 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập 8 ký tự có 3 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập >8 ký tự

5. Student ID
 • Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <8 ký tự
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo không phải là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên không thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên không thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo không phải là số
  Nhập >8 ký tự
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.ininin
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Mon 26 Sep, 2011 4:09 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by ininin » Fri 07 Oct, 2011 4:06 pm

Cảm ơn bạn tvn :D
Vẫn bài tập này nhưng với kỹ thuật Phân tích giá trị biên - Boundary value analysis? Các bạn cùng làm nhétvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Fri 07 Oct, 2011 4:07 pm

Không ai cho ý kiến là làm đúng hay sai hay còn thiếu hay dư thừa gì àh?
Buồn quá.ininin
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Mon 26 Sep, 2011 4:09 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by ininin » Fri 14 Oct, 2011 11:12 pm

phần bạn chia khoảng valid và invalid mình nghĩ là đã đủ các trường hợp rồi.

mình mới tìm hiểu, mong các bạn góp ý thêmrongnho
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Wed 16 Mar, 2011 10:25 am
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by rongnho » Wed 17 Jul, 2013 6:13 pm

Vậy ví dụ ở câu 1, e có thể đưa các ký tự nonprinting vào phân vùng invaild được ko a?
Và ở mỗi câu, mỗi dòng của a là 1 phần vùng tương đương hả a?
vd: câu 1 mình có 6 phân vùng(vì cái vụ ko nhập ký tự nào, e nghĩ nó là 1 case để test chứ ko phải là 1 phân vùng)
e chưa rõ chỗ xác định phân vùng tương đương nên không tính được the number of boundary values.
Last edited by rongnho on Wed 17 Jul, 2013 11:05 pm, edited 1 time in total.rongnho
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Wed 16 Mar, 2011 10:25 am
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by rongnho » Wed 17 Jul, 2013 10:54 pm

tvn wrote: 3. Lat Name
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Dấu chấm
  Dấu phẩy
  Khoảng trắng
  Dấu nháy đơn
  Nhập ký tự đặc biệt: khác các ký tự dấu chấm, phẩy, khoảng trắng, dấu nháy đơn
  Không nhập ký tự nào
  Nhập 1 đến 15 ký tự
  Nhập >15 ký tự
"Last Name"^^
vậy dữ liệu mình nhập vào là 1 khoảng trắng cũng hợp lệ nhỉ?
Với lại em thấy nhiều coder khi check các chuỗi nhập vào(thường ở màn hình login, register), họ sẽ check và clear đi các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi lắm.tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Fri 19 Jul, 2013 12:32 pm

rongnho wrote:Vậy ví dụ ở câu 1, e có thể đưa các ký tự nonprinting vào phân vùng invaild được ko a?
Và ở mỗi câu, mỗi dòng của a là 1 phần vùng tương đương hả a?
vd: câu 1 mình có 6 phân vùng(vì cái vụ ko nhập ký tự nào, e nghĩ nó là 1 case để test chứ ko phải là 1 phân vùng)
e chưa rõ chỗ xác định phân vùng tương đương nên không tính được the number of boundary values.
Vùng "Không nhập giá trị nào" là vùng có số ký tự nhập vào <1. Và nhỏ hơn một trong trường hợp này chỉ có thể là 0, không thể âm được nên mình ghi vậy luôn.Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”