Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
thaotranqc
Fresher Tester
Posts: 42
Joined: Sun 16 Dec, 2012 5:22 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by thaotranqc » Wed 04 Sep, 2013 10:17 pm

Mình thấy bài giải còn có 1 số chỗ lủng như một lớp kết hợp giữa ký số và ký tự chữ hay đặc biệt chẳng hạn
Mình thử cho trường hợp xây dựng testcase phân lớp tương đương cho ZIP Code—five numeric digits.
1. Trường hợp valid
- Dãy có 5 ký số : 23678
2. Trường hợp invalid
- Lớn hơn 5 ký số: 123456
- Nhỏ hơn 5 ký số: 1234
- Khoảng trống
- Ký tự khác ký số (ab!@.,dkekk,88jju,!@#$%^...) : chỗ này có thể chia ra nhiều trường hợp con

---------------------------
tvn wrote:Mình xin trả lời bài tập này như sau:

1. ZIP Code
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <5 ký tự
  Nhập 5 ký tự
  Nhập >5 ký tự

2. State
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <2 ký tự
  Nhập 2 ký tự
  Nhập >2 ký tự

3. Lat Name
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Dấu chấm
  Dấu phẩy
  Khoảng trắng
  Dấu nháy đơn
  Nhập ký tự đặc biệt: khác các ký tự dấu chấm, phẩy, khoảng trắng, dấu nháy đơn
  Không nhập ký tự nào
  Nhập 1 đến 15 ký tự
  Nhập >15 ký tự

4. User ID
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Ký tự nonprinting
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <8 ký tự
  Nhập 8 ký tự có 1 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập 8 ký tự có 3 ký tự chữ (khác numeric, special, nonprinting)
  Nhập >8 ký tự

5. Student ID
 • Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <8 ký tự
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo không phải là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên không thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo là số
  Nhập 8 ký tự có 2 ký tự đầu tiên không thuộc danh sách AN, LC, RW, SM, TA, WE, WN và 6 ký tự tiếp theo không phải là số
  Nhập >8 ký tựtvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by tvn » Thu 05 Sep, 2013 6:33 pm

thaotranqc wrote:Mình thấy bài giải còn có 1 số chỗ lủng như một lớp kết hợp giữa ký số và ký tự chữ hay đặc biệt chẳng hạn
Mình thử cho trường hợp xây dựng testcase phân lớp tương đương cho ZIP Code—five numeric digits.
1. Trường hợp valid
- Dãy có 5 ký số : 23678
2. Trường hợp invalid
- Lớn hơn 5 ký số: 123456
- Nhỏ hơn 5 ký số: 1234
- Khoảng trống
- Ký tự khác ký số (ab!@.,dkekk,88jju,!@#$%^...) : chỗ này có thể chia ra nhiều trường hợp con
Theo bạn thaotranqc "Ký tự khác ký số (ab!@.,dkekk,88jju,!@#$%^...)" thì mình đã phân loại mấy tập hợp con nhỏ hơn của bạn rồi đó, nó là chữký tự đặc biệt

ZIP Code
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <5 ký tự
  Nhập 5 ký tự
  Nhập >5 ký tự
Khi minh phân tich ra các vùng tương đương, lúc tạo test case thì mình sẽ kết hợp các vùng này lại, sẽ có test case như bạn nói.
Bất kỳ test case nào có mặt của vùng invalid thì sẽ là invalid test case.quan_3c
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Sun 09 Mar, 2014 8:24 pm
Location: Hà Nội
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by quan_3c » Thu 13 Mar, 2014 10:45 am

Trong phần state ở đề bài yêu cầu là state of United States. Nhưng trong bài của anh tvn ko có test case Nhập 2 ký tự nhưng ko thuộc US như vậy có phải thiếu cái này ko anh?tvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Thu 13 Mar, 2014 12:55 pm

Thanks quan_3c,

Dung roi, thieu truong hop nhap gia tri hop le nhung khong ton tai, vi du nhu HN. (Truong hop nay giong voi truong hop user name va pass hop le nhung khong ton tai trong DB thi khong dang nhap duoc.)gaubeotit
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 02 Mar, 2015 10:24 am
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by gaubeotit » Mon 09 Mar, 2015 9:00 pm

Em có bài muốn hỏi anh chị thì làm như thế nào ạtvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Mon 09 Mar, 2015 9:58 pm

gaubeotit wrote:Em có bài muốn hỏi anh chị thì làm như thế nào ạ
Em có thể post lên đây nếu được. Hoặc mail vào testingvn.com@gmai.comyeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by yeutuanhmatdauten1 » Tue 14 Jul, 2015 10:01 pm

cho e hỏi chút:
vi dụ ở câu 1
mã ZIP chỉ có 5 ký tự
sao lại vẫn nhập trên 5 ký tự dc vậy?tvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by tvn » Tue 14 Jul, 2015 10:10 pm

yeutuanhmatdauten1 wrote:cho e hỏi chút:
vi dụ ở câu 1
mã ZIP chỉ có 5 ký tự
sao lại vẫn nhập trên 5 ký tự dc vậy?
Khách hàng yêu cầu chỉ được 5 kí tự, nên mình test trường hợp nhập hơn 5 ký tự => kết quả mong muốn là không được phép nhập hơn 5 ký tự, hoăc khi nhập được nhưng submit thì báo lỗi. Không test trường hợp này, nhỡ đâu khi Khách hàng sử dụng họ lỡ tay nhập hơn 5 thì vẫn được, lúc đó sẽ thế nào?yeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning - Phân Vùng/Lớp tương tương

Post by yeutuanhmatdauten1 » Wed 15 Jul, 2015 9:42 am

ininin wrote:Cảm ơn bạn tvn :D
Vẫn bài tập này nhưng với kỹ thuật Phân tích giá trị biên - Boundary value analysis? Các bạn cùng làm nhé
bài này thì phân tích giá trị biên kiểu gì vậy?
mình tìm hiểu thì giá trị biên chỉ phù hợp với kiểu nhập dữ liệu là giá trị số liên tục có hiệu lực mà
?????hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Equivalence partitioning

Post by hoccachhoc » Wed 02 Aug, 2017 2:46 pm

tvn wrote:Mình xin trả lời bài tập này như sau:

1. ZIP Code
 • Nhập ký tự số
  Nhập ký tự chữ
  Nhập ký tự đặc biệt
  Không nhập ký tự nào (Nếu có yêu cầu not Null thì báo lỗi, ngược lại thì không làm gì)
  Nhập <5 ký tự
  Nhập 5 ký tự
  Nhập >5 ký tự
Theo em, nhập ký tự số đầu tiên bị thừa vì có 3 trường hợp nhập ký tự số ở dưới cùng là đủ.


Người đi tìm miền đất hứa!

Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”