Kỹ thuật phân vùng tương đương - Equivalence Partitioning

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4742
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Kỹ thuật phân vùng tương đương - Equivalence Partitioning

Post by tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:39 pm

Equivalence Partitioning

Là một kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen, trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các đại diện từ các phân vùng tương đương. Về nguyên tắc, các trường hợp kiểm thử được thiết kế để bao gồm mỗi phân vùng ít nhất một lần.

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ theo yêu cầu như sau:
  • A thermometer measures temperature in whole degrees only. If the temperature falls below 18 degrees, the heating is switched off. It is switched on again when the temperature reaches 21 degrees.
Dựa vào yêu cầu này mình chia ra được các vùng tương đương như sau:
  • Vùng 1: nhiệt độ dưới 18 độ
    Vùng 2: nhiệt độ từ 18 đến dưới 21 độ
    Vùng 3: nhiệt độ từ 21 độ trở lên
Dễ hình dung hơn, chúng ta vạch ra thế này
  • ______18______21______
Mời tham khảo thêm Ví dụ về kỹ thuật phân vùng tương đương ở đây.Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”