Cài đặt python tên windows để làm việc với Robot Framework

Chuyên mục cung cấp giải pháp kiểm thử tự động và giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về cách viết chương trình kiểm thử cho từng loại dự án riêng của mình.
Forum rules
Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử tự động
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Cài đặt python tên windows để làm việc với Robot Framework

Post by cuhavp » Mon 03 Dec, 2018 10:30 am

Robot Framework là một trong những framework tốt nhất hiện tại mà mình thấy có khả năng kiểm thử cho một hệ thống từ tầng UI đền API cũng như DB. Robot framework cũng đã ra đời khá là lâu, và đây là một trong nhưng giải pháp tối ưu cho nhưng công ty hoặc dự án nào muốn áp dụng kiểm thử phần mềm mà cần thời gian để tìm hiểu cũng như đào tạo đội ngũ sử dụng nó ít nhât.
Hiện tại Robot Framework có thể làm việc trên nền của Python và Java.
Ở topic này mình sẽ nói về cách cài đặt môi trường Python để có thể bắt đầu làm việc với RobotFramework:

1. Đầu tiên bạn lên trang chủ của python là : http://robotframework.org/ để download bộ cài :

Image

Image


2. Tiếp theo, sau khi bạn đã cài đặt bạn cần làm thêm bước thêm folder của python đã cài ở bước phía trên vào System Path Environment Variable:

Image

Image

3. Cuối cùng bạn cài Pip vào để quản lý các thư viện python sau này:

Download get-pip.py

Tiếp theo bạn mở Windows Command Line Prompt lên và cd tới folder mà bạn download file get-pip.py ở bước phía trước.
Sau đó bạn chạy command này để cài đặt pip:

Code: Select all

python get-pip.py
Chúc mừng bạn, đến đây bạn đã cài đặt môi trường python :D :D :D :D :D :DPost Reply

Return to “Automation Framework”