Xin Báo cáo, testcase, testscript game Sudoku

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Post Reply
spy14393
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 31 Jan, 2015 10:56 pm
Contact:

Xin Báo cáo, testcase, testscript game Sudoku

Post by spy14393 » Fri 05 Jun, 2015 10:05 am

em dùng công cụ Robotium để test mà mắc lỗi nhiều quá, anh chi nào có tài liệu liên quan đến game đó cho em xin với. @huongpt90 c có làm rồi cho em xin hix hixPost Reply

Return to “Game Testing”