Hỏi thang điểm chấm khi phỏng vấn tại GNT

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Post Reply
kenbbc
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 22 Aug, 2015 8:19 am
Contact:

Hỏi thang điểm chấm khi phỏng vấn tại GNT

Post by kenbbc » Wed 26 Aug, 2015 4:22 pm

Tình hình có đi phỏng vấn lần 2. Em thấy công ty có tờ giấy ghi thang điểm từ 1 tới 4 lúc phỏng vấn. Có anh chị nào biết thang điểm đó là như thế nào không?tvn
Admin
Posts: 4741
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hỏi thang điểm chấm khi phỏng vấn tại GNT

Post by tvn » Wed 26 Aug, 2015 10:27 pm

kenbbc wrote:Tình hình có đi phỏng vấn lần 2. Em thấy công ty có tờ giấy ghi thang điểm từ 1 tới 4 lúc phỏng vấn. Có anh chị nào biết thang điểm đó là như thế nào không?
Thông thường thì Công ty nào cũng có cái này chứ không riêng gì GNT.Thang điểm đó là để đánh giá mức độ hiểu biết hoặc kinh nghiệm của ứng viên về 1 lĩnh vực nào đó. Sau đó, nhìn vào bảng này, nhà tuyển dụng sẽ cân nhắc chọn ai cho phù hợp với yêu cầu công việc và cũng có tham chiếu đến mức lương yêu cầu của ứng viên.kenbbc
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 22 Aug, 2015 8:19 am
Contact:

Re: Hỏi thang điểm chấm khi phỏng vấn tại GNT

Post by kenbbc » Wed 26 Aug, 2015 11:26 pm

Vậy từ 1 đến 4 là sao vậy.tvn
Admin
Posts: 4741
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hỏi thang điểm chấm khi phỏng vấn tại GNT

Post by tvn » Thu 27 Aug, 2015 10:58 pm

kenbbc wrote:Vậy từ 1 đến 4 là sao vậy.
Bạn có thể hiểu nôm na là:
  • 1: Chỉ biết cơ bản (hỏi 1 câu trả lời được, hỏi thêm 1 câu tiếp theo sâu hơn, không biết trả lời)
    2: Biết ở mức lý thuyết, chưa có áp dụng nhiều vào thực tế (chưa đưa ra được cái tốt, xấu khi áp dụng 1 cái gì đó vào công việc)
    3: Đã có áp dụng vào thực tế, biết cái gì tốt, cái gì không tốt
    4: Thành thạo, hoặc có nhiều kinh nghiệmPost Reply

Return to “Game Testing”