Game testing - Viết test case cho game sudoku

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
minhttqm
Fresher Tester
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by minhttqm » Sat 08 Jun, 2013 10:48 am

Bạn ơi,
Mình đang chuẩn bị test game, đang cần xây dựng tài liệu yêu cầu và phân tích yêu cầu, bạn gửi tài liệu mô tả yêu cầu test game soduko cho mình tham khảo với nhé. Cảm ơn bạn.conlatdat_at
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 25 Apr, 2013 10:41 pm
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by conlatdat_at » Mon 10 Jun, 2013 4:52 pm

huongpt5890 wrote:đây là tài liệu mô tả game suduku.
mình muốn viết test case theo tài liệu này.
bạn ơi.. bạn có tài liệu về test game thì gửi cho mình xin với. mail la phamthunb90@gmail.com.
thanks bạn trc nhéminhttqm
Fresher Tester
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by minhttqm » Tue 11 Jun, 2013 1:31 pm

Chào các bạn, mình cũng đang cần tài liệu về test game. Bạn gửi tài liệu mô tả test game cho mình tham khảo với nhé.huongpt5890
Fresher Tester
Posts: 32
Joined: Thu 16 Aug, 2012 9:10 pm
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by huongpt5890 » Tue 11 Jun, 2013 3:41 pm

mail của các bạn là gì, mình gửi chominhttqm
Fresher Tester
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by minhttqm » Wed 12 Jun, 2013 10:05 am

Bạn gửi vào mail này nhé: minhttqm@gmail.com. Cám ơn bạn.HuyQuyet
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 13 Jun, 2013 5:42 pm
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by HuyQuyet » Thu 13 Jun, 2013 5:46 pm

huongpt5890 wrote:mail của các bạn là gì, mình gửi cho
gửi cho mình với bạn mình cũng đang rất cần.
mail mình là: nhq2410@gmail.com
thanks bạn !!dodangtung.av21
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Mon 01 Apr, 2013 8:44 am
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by dodangtung.av21 » Sat 15 Jun, 2013 11:57 pm

Mình cũng đang tìm hiểu Game testing
Bạn có thể gửi cho mình được không
Mail là : dodangtung.av21@gmail.com
Thanks bạnhuongpt5890
Fresher Tester
Posts: 32
Joined: Thu 16 Aug, 2012 9:10 pm
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by huongpt5890 » Sun 16 Jun, 2013 12:07 am

Email của bạn không đúng, mình không gửi được. bạn fix lại email xem?tranthu14590
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Sat 02 Mar, 2013 9:01 am
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by tranthu14590 » Mon 15 Jul, 2013 11:42 pm

Bạn ơi, mình cũng đang học test game, bạn gửi cho mình với . Mail của t là tranthu14590@gmail.comhapn2209
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Wed 26 Oct, 2011 7:12 pm
Contact:

Re: Game testing - Viết test case cho game sudoku

Post by hapn2209 » Tue 30 Jul, 2013 2:04 pm

tvn wrote:Chào bạn,

Bạn kiểm tra mail nha, mình vừa gửi cho bạn xong rồi đó.
bạn có thể gưi cho cả mình nữa không mail: hiendhdl@gmail.com nhé. thanks bạnPost Reply

Return to “Game Testing”