testing

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4721
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: testing

Post by tvn » Sat 15 Apr, 2017 11:02 pm

tra loiPost Reply

Return to “Game Testing”