Đọc hiểu và Phân tích các thông số của report trong JMeter

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
ocsen
Fresher Tester
Posts: 14
Joined: Mon 21 Jul, 2014 9:14 pm
Contact:

Re: Đọc hiểu và Phân tích các thông số của report trong JMeter

Post by ocsen » Mon 07 Jan, 2019 11:51 am

Hi mọi người,
Mình chưa hiểu lắm 2 report aggregate và statistics của jmeter nên thấy số liệu trên 2 báo cáo này khác nhau mà không giải thích được. Mọi người giúp mình với ạ :(.

Image
Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “JMeter”