Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
vietnux
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sat 31 May, 2014 1:38 pm
Contact:

Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by vietnux » Sat 31 May, 2014 1:40 pm

Newbie
Đây là Tài liệu hướng dẫn jmeter chi tiết lại bằng tiếng việt

Không biết đã có chưa nhưng tìm mãi ko thấy
Hy vọng giúp ích cho mọi người làm quà ra mắt 4rum
HuongDanJmeter.zip

TESTINGVN hiện đã có khoá học JMeter - chỉ có tại TP.HCM
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by tvn » Sat 31 May, 2014 10:33 pm

Chưa tải về nhưng thanks bạn.bedieu
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 27 Jan, 2013 9:38 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by bedieu » Mon 16 Jun, 2014 1:38 pm

Thanks bạnvuthikhanh
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Mon 15 Jun, 2015 10:18 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by vuthikhanh » Mon 15 Jun, 2015 11:15 am

vietnux wrote:Newbie
Đây là Tài liệu hướng dẫn jmeter chi tiết lại bằng tiếng việt

Không biết đã có chưa nhưng tìm mãi ko thấy
Hy vọng giúp ích cho mọi người làm quà ra mắt 4rum
HuongDanJmeter.zip
cám ơn bạn nhéninhxuanthuan
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 12 Dec, 2013 8:24 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by ninhxuanthuan » Fri 15 Jan, 2016 10:10 am

tks bạn nhìu nhìuThu Nguyen
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 28 Mar, 2016 3:59 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by Thu Nguyen » Thu 14 Apr, 2016 10:46 am

Hay quá thanks bạn :)bichtran2205
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 04 May, 2016 3:57 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by bichtran2205 » Thu 12 May, 2016 11:39 am

vietnux wrote:Newbie
Đây là Tài liệu hướng dẫn jmeter chi tiết lại bằng tiếng việt

Không biết đã có chưa nhưng tìm mãi ko thấy
Hy vọng giúp ích cho mọi người làm quà ra mắt 4rum
HuongDanJmeter.zip
Ye
Cho mình xin pass để mở file với bạn.tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by tvn » Thu 12 May, 2016 10:42 pm

File vẫn mở bình thường, mình đâu thấy hỏi pass gì đâu bichtran2205thuy.nt1901
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Wed 04 May, 2016 4:04 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by thuy.nt1901 » Mon 23 May, 2016 3:18 pm

Cảm ơn bạn nhiều nhé! tài liệu hay quá.hoanghoakma
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 09 Mar, 2016 7:09 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn jmeter bằng tiếng việt

Post by hoanghoakma » Tue 24 May, 2016 5:06 pm

cảm ơn bạn :DPost Reply

Return to “JMeter”