Jmeter - Webservice testing & CSV file

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
hmhoang
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 14 Sep, 2015 2:04 pm
Contact:

Jmeter - Webservice testing & CSV file

Post by hmhoang » Tue 27 Oct, 2015 8:30 pm

Chào mọi người,

Em muốn dùng Jmeter để test webservices. Sử dụng SoapUi, em có 1 request Soap như sau:

Code: Select all

<soapenv:Envelope ...>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   ...
     <ID>275735</ID>
	 <ID>275627</ID>
	 <ID>275660</ID>
	 <ID>275587</ID>
	 <ID>275589</ID>
	 <ID>275406</ID>
   ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Giờ em muốn :
 • - Thay thế giá trị trong thẻ ID bằng biến
  - Lưu giá trị trong thẻ ID trong file CSV
  - Bằng 1 cách nào đó load file CSV và truyền đúng giá trị vào từng thẻ, ví dụ giá trị 275735 vào thẻ ID thứ 1 và cứ thế tiếp tục cho đến thẻ cuối cùng.
  - Đảm bảo với 20 users thì cách load dữ liệu từ file CSV vào thẻ id vẫn đúng.
Có cách nào để thực hiện điều này ko ạ?

Cảm ơn mọi người rất nhiều.NuongLuu
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Tue 15 Nov, 2016 3:05 pm
Contact:

Re: Jmeter - Webservice testing & CSV file

Post by NuongLuu » Thu 01 Dec, 2016 2:46 pm

không biết bạn có còn theo dõi bài viết không, nhưng minh vẫn gửi link này cho các bạn sau muốn tìm hiểu. bài viết này nói khá chi tiết về câu hỏi của bạn
https://jmetervn.wordpress.com/2016/10/ ... et-config/Post Reply

Return to “JMeter”