[Jmeter] Giúp sửa lỗi 550 Permission denied

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
ocsen
Fresher Tester
Posts: 14
Joined: Mon 21 Jul, 2014 9:14 pm
Contact:

[Jmeter] Giúp sửa lỗi 550 Permission denied

Post by ocsen » Wed 20 Jul, 2016 10:21 am

Dear anh/ chị
Anh/ chị xem giúp em lỗi : 550 Permission denied khi em đẩy file từ client lên FTP server với ạ
Trong Jmeter em tạo một FTP request với các thông số:

Code: Select all

 [b]Server Name or IP: 10.58.173.164
 Remote File: 00115/Test.tif  ( thư mục file này nằm trong FTP server)[/b]
[b] Local File: D:\FTP_BACKUP\01\004\00115\00001_Test.tif [/b]   (Thư mục này nằm trong máy em) 
Thuộc tính em để là: put(STOR)

Khi em thực hiện get file về FTP server về máy em thì được. Nhưng thực hiện đẩy file lên thì bị lỗi báo quyền trên ạ.

Anh/chị xem giúp em với ạ. E cảm ơn nhiều ạ! :(Post Reply

Return to “JMeter”