[JMeter]Lỗi hiển thị dữ liệu file sau khi download bị encode

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
nqt
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 27 Jun, 2016 4:31 pm
Contact:

[JMeter]Lỗi hiển thị dữ liệu file sau khi download bị encode

Post by nqt » Thu 03 Nov, 2016 12:05 am

Câu hỏi
Khi thực hiện 1 request với phương thức GET để download 1 file, gặp vấn đề với response data của file đó. Các dữ liệu này sẽ hiển thị ở response data nhưng chúng ta không thể đọc và check được liệu mình đã download đúng file chưa.
Ví dụ như 1 request Get download hướng dẫn recording trên trang Apache JMeter: http://jmeter.apache.org/usermanual/jme ... y_step.pdf
Sau khi thực hiện request này, response data sẽ trả về có dạng như hình bên dưới
Image

Cách hiển thị dữ liệu không bị encode để có thể check file đúng hay chưa
Trên response data của View Results Tree, click chọn Dropdownlist Document
Image
Chúng ta sẽ thấy 1 dòng thông báo
Missing tika-app.jar in classpath. Unable to convert to plain text this kind of document.
Download the tika-app-x.x.jar file from http://tika.apache.org/download.html
And put the file in <JMeter>/lib directory.

Thực hiện download tika-app.jar như gợi ý theo đường dẫn http://www-eu.apache.org/dist/tika/tika-app-1.13.jar
Sau khi download xong, chúng ta được file tika-app-1.13.jar, copy file này paster vào thư mục JMeter <JMeter>/lib
Save lại file .jmx đang làm và restart JMeter. Thực hiện chạy lại và xem response data ở View Results Tree, chọn Document như ở trên.
Và kết quả là
Image
Response data của file tải về không còn bị encode nữa mà có thể đọc rất dễ dàng.

Lưu ý: Một số file tải về nặng, sẽ gặp trường hợp JMeter bị treo, hãy bình tĩnh chờ 1 tí và cho JMeter 1 thời gian để xử lý.

Chúc các bạn thành công. ;)harano
Jr. Tester
Posts: 52
Joined: Fri 20 Apr, 2012 10:43 am
Contact:

Re: [JMeter]Lỗi hiển thị dữ liệu file sau khi download bị en

Post by harano » Fri 04 Nov, 2016 4:01 pm

Cảm ơn Toàn về chia sẻ hữu ích này.Post Reply

Return to “JMeter”