[JMeter] Truy vấn CSDL với JDBC Sampler

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
nqt
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 27 Jun, 2016 4:31 pm
Contact:

[JMeter] Truy vấn CSDL với JDBC Sampler

Post by nqt » Thu 16 Feb, 2017 10:15 am

Câu hỏi: Để thực thi một câu lệnh SQL trên JMeter thì thiết lập như thế nào?

Cách thực hiện:

Để thực hiện vấn đề này chúng ta thực hiện 2 bước:
- Bước 1: Download thư viện jdbc mà chúng ta muốn thực hiện. Ở đây mình muốn truy vấn dữ liệu từ SQL Server, nên mình sẽ down về thư viện JDBC SQL Server. Để download các JDBC Driver, chúng ta có thể tham khảo thêm ở đây http://www.codejava.net/java-se/jdbc/jd ... y-download
Sau khi down về chúng ta cho nó vào thư mục: apache-jmeter-3.x\lib\

- Bước 2: Cấu hình Database muốn thực thi
Chuột phải chọn Add > Config Element > JDBC Connection Configuration
Image
Sau khi Add JDBC Connection Configuration chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện màn hình như sau:
Image
Ở đây mình sẽ thực hiện truy vấn lấy dữ liệu từ 1 bảng của SQL Server. Thực hiện điền các thông số sau:
Variable Name: Điền tên biến, ví dụ như: testjdbc
Điền các thông tin ở phần Database Connection Configuration:
+ Database URL: jdbc:sqlserver://${địa chỉ URL}. Ví dụ như: jdbc:sqlserver://123.45.67.89
+ JDBC Driver class: Do mình đang sử dụng SQL Server nên thông tin điền vào sẽ là: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
+ Username: Username đăng nhập vào DB Server
+ Password: Password đăng nhập vào DB Server
Các thông số khác để mặc định.

- Bước 3: Cấu hình Sampler để truy vấn CSDL
Chuột phải chọn Add > Sampler > JDBC Request
Image
Sau khi Add JDBC Request chúng ta sẽ điền các thông tin để thực hiện truy vấn CSDL:
+ Variable Name: Điền tên biến chúng ta đã thiết lập ở bước 2 chỗ JDBC Connection Configuration. Như ví dụ ở trên là testjdbc, thì ở trường này chúng ta cũng điền như vậy.
+ SQL Query: Ví dụ muốn thực thi 1 câu Select thì chọn Query TypeSelect Statement, tương tự để xóa các bản ghi chúng ta chọn Update Statement ... Ở phần Query thực hiện điền câu query muốn truy vấn.
Các thông số khác để mặc định.

Chúc các bạn thành công :)tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: [JMeter] Truy vấn CSDL với JDBC Sampler

Post by tvn » Fri 17 Feb, 2017 3:55 pm

Cám ơn nqt nhiều nhé.Post Reply

Return to “JMeter”