Kinh nghiệm phỏng vấn Fresher Tester ở OPPO

Chia sẻ kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, cũng như những chuyện vui buồn liên quan đến phỏng vấn xin việc Tester.
Forum rules
Chia sẻ kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, cũng như những chuyện vui buồn liên quan đến phỏng vấn xin việc Tester.
Post Reply
n.n.p.k12
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 12 Apr, 2018 7:56 pm
Contact:

Kinh nghiệm phỏng vấn Fresher Tester ở OPPO

Post by n.n.p.k12 » Thu 14 Feb, 2019 11:05 pm

Anh /chị nào đang làm ở OPPO hay đã từng phỏng vấn ở đó rồi cho em xin vài kinh nghiệm với ạPost Reply

Return to “Kinh nghiệm phỏng vấn”