Statement

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Statement

Post by tvn »

Statement: An entity in a programming language, which is typically the smallest indivisible unit of execution.
Statement = Câu lệnh: là một phần tử trong ngôn ngữ lập trình, câu lệnh thường là thành phần nhỏ nhất thực thi được, và không thể chia nhỏ được nữa.

Mời xem thêm statement testingPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”