Statement coverage

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Statement coverage

Post by tvn » Sat 29 Dec, 2018 5:56 pm

statement coverage - The percentage of executable statements that have been exercised by a test suite.
statement coverage = bao phủ câu lệnh là phần trăm các câu lệnh có thể thực thi được, đã được thực hiện bởi một tập các trường hợp kiểm thử (test case).

Mời xem thêm kiểm thử câu lệnhkiểm thử quyết địnhPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”