decision outcome - decision point - điểm quyết định

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

decision outcome - decision point - điểm quyết định

Post by tvn »

Decision outcome: The result of a decision (which therefore determines the branches to be taken).
Decision outcome - điểm quyết định là kết quả của một quyết định, tại đó nó sẽ xác định sẽ rẽ theo nhánh nào.

Xem thêm decision testingPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”