ISTQB

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

ISTQB

Post by tvn »

ISTQB là viết tắt của cụm từ International Software Testing Qualifications Board

Đây là logo của tổ chức này.
istqb_logo.png
  • Ủy Ban Chứng Nhận Kiểm Định Phần Mềm Quốc Tế được thành lập tại Thành phố Edinburgh, Vương Quốc Anh (UK) vào tháng 10/2002.
    ISTQB là tổ chức Phi Lợi Nhuận (Non-profit)
    ISTQB chịu trách nhiệm về Hệ thống Chứng nhận Quốc tế được gọi là "ISTQB Certified Tester".
    Vai trò của ISTQB là cung cấp Hệ thống chứng nhận quốc tế nhằm chuyên môn hóa Kiểm định phần mềm và Kiểm định hệ thống dựa trên các đề cương chuẩn.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.



Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”