Hướng dẫn cài đặt Testlink - tool quản lý test case

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Haru1315
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sat 04 May, 2013 10:26 am
Contact:

Cài đặt Testlink - tool quản lý test case

Post by Haru1315 » Mon 06 May, 2013 2:22 pm

Khi cài đặt test link bị lỗi này
Failed! LDAP library not enabled. LDAP authentication cannot be used. (default internal authentication will works).
Mọi người giúp mình cách khắc phục với !!!!chimcanhcut
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 10 Jul, 2014 3:54 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn cài đặt Testlink - tool quản lý test case

Post by chimcanhcut » Tue 16 Sep, 2014 3:21 pm

Khi cài đặt có anh/chị nào gặp lỗi này không ạ.:(


Testlink setup will now attempt to setup the database:
Creating connection to Database Server:Failed!
Please check the database login details and try again.
Database Error Message: Access denied for user ‘admin’@’localhost’(using password:YES)tvn
Admin
Posts: 4760
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hướng dẫn cài đặt Testlink - tool quản lý test case

Post by tvn » Tue 16 Sep, 2014 4:11 pm

Bạn có cài đặt và tạo database cho nó chưa?
visaokhongten
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Mon 17 Apr, 2017 4:49 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn cài đặt Testlink - tool quản lý test case

Post by visaokhongten » Tue 18 Apr, 2017 1:43 am

Tài liệu hay quá, rất hữu ích, em mới học cntt ra trường đi xin tạm làm test gặp được tài liệu này hay quá.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”