Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Post by tvn » Fri 21 Jul, 2017 11:09 pm

Two approaches for the estimation of test effort are:
  • The metrics-based approach: estimating the testing effort based on metrics of former or similar projects or based on typical values
    The expert-based approach: estimating the tasks based on estimates made by the owner of the tasks or by experts
Tạm dịch:
Hai cách ước lượng công sức kiểm thử phần mềm gồm:
  • Phương pháp ước lượng dựa vào số liệu (thước đo): là cách ước lượng nỗ lực kiểm thử (testing effort) dựa vào các số liệu (thước đo) của các dự án tương tự trước đây, hoặc dựa vào các giá trị chung thường gặp.
    Phương pháp ước lượng dựa vào chuyên gia: là cách ước lượng nỗ lực kiểm thử được thực hiện bởi người thực hiện nhiệm vụ đó hoặc những chuyên gia về lĩnh vực đó
Theo ISTQB Glossarylemyhanh0909
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 08 Apr, 2016 11:40 am
Contact:

Re: Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Post by lemyhanh0909 » Sat 31 Aug, 2019 9:27 am

Bài viết giải thích chưa rõ, bạn có thể nói rõ hơn tí được không vậy !tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Post by tvn » Sat 31 Aug, 2019 3:50 pm

Hi lemyhanh0909,

Bạn có thể nói rõ hơn xíu, là cần phải giải thích lại phần nào, để mình có thể giúp bạn giải thích nhé.Post Reply

Return to “Ước lượng trong kiểm thử phần mềm”