Kết nối device Andorid với Appium

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
thanhwan89
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 15 Aug, 2013 2:57 pm
Contact:

Kết nối device Andorid với Appium

Post by thanhwan89 » Tue 07 Aug, 2018 2:46 pm

Chào các anh chị và các bạn!
Mình bắt đầu tìm hiểu về kiểm thử tự động cho mobile trên appium, sau khi em bật appium lên, mình có cắm device vào máy (mac) nhưng lúc cấu hình Platform Version thì em không thấy hiện lên device để chọn . Anh/chị/bạn cho mình hỏi mình có cần làm ji để hiển thị lên device không ạ. Mình cảm ơn anh nhiều ạ.thanhwan89
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 15 Aug, 2013 2:57 pm
Contact:

Re: Kết nối device Andorid với Appium

Post by thanhwan89 » Tue 07 Aug, 2018 3:36 pm

thanhwan89 wrote:
Tue 07 Aug, 2018 2:46 pm
Chào các anh chị và các bạn!
Mình bắt đầu tìm hiểu về kiểm thử tự động cho mobile trên appium, sau khi mình bật appium lên, mình có cắm device vào máy (mac) nhưng lúc cấu hình Platform Version thì mình không thấy hiện lên device để chọn . Anh/chị/bạn cho mình hỏi mình có cần làm ji để hiển thị lên device không ạ. Mình cảm ơn anh/chị bạn nhiều ạ.tungla
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 17 Jul, 2014 3:30 pm
Contact:

Re: Kết nối device Andorid với Appium

Post by tungla » Wed 05 Sep, 2018 4:50 pm

Bạn cần cung cấp thông tin vể device cho appium để connect tới máy. Ví dụ:

Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”