MindMap : Bug Life Cycle

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 56
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

MindMap : Bug Life Cycle

Post by cuhavp » Sat 01 Dec, 2018 2:47 pm

Imagetvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: MindMap : Bug Life Cycle

Post by tvn » Thu 06 Dec, 2018 5:51 pm

Nếu như lỗi do khách hàng phát hiện thì sao cuhavp? Lúc đó tester sẽ là người sẽ review lại lỗi trước khi chuyển sang team dev hoặc TL hay PM quyết định có fix hay không, đúng không?cuhavp
Jr. Tester
Posts: 56
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Re: MindMap : Bug Life Cycle

Post by cuhavp » Wed 12 Dec, 2018 10:12 am

@tvn : cái cycle này cũng có thể app dụng, mình có thể thay chổ Tester find a Bug là chạy tiếp cái process này :)Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”