Hỏi về cách test chức năng Comment by Facebook

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
linhlinh0084
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 12 Nov, 2018 2:17 pm
Contact:

Hỏi về cách test chức năng Comment by Facebook

Post by linhlinh0084 »

Mọi người cho em hỏi cách test hoặc các testcase cần có cho chức năng Comment by Facebook

Image
111.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.vuvanhan96
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Thu 06 Dec, 2018 3:06 pm
Contact:

Re: Hỏi về cách test chức năng Comment by Facebook

Post by vuvanhan96 »

em cũng đang quan tâm, mong nhận được reviewtvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hỏi về cách test chức năng Comment by Facebook

Post by tvn »

linhlinh0084 wrote:
Wed 05 Dec, 2018 10:54 am
Mọi người cho em hỏi cách test hoặc các testcase cần có cho chức năng Comment by Facebook

Image
Theo cái hình này, thì chức năng comment là trên 1 trang web nào đó, chứ không phải là trực tiếp trên facebook.

Về comment thì bạn có thể đặt một số câu hỏi:
  • Ai có thể comment được?
  • Làm sao để có thể comment được?
  • Nếu comment không được thì lỗi sẽ được hiển thị như thế nào?
  • Mention người khác trong comment được không?
  • Sửa comment cũ được không?
  • Comment liên tục có được không? User có thể post bao nhiêu comment trong 1 giây?
...Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”