@pump_upp - best crypto pumps on telegram !

Các bạn mới ra trường xin vui lòng post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn có mong muốn trở thành QA/QC/Tester có thể post CV của mình ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
quoctoan96
Fresher Tester
Posts: 29
Joined: Thu 14 Dec, 2017 9:40 am
Contact:

@pump_upp - best crypto pumps on telegram !

Post by quoctoan96 »

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !Post Reply

Return to “QA - QC - Tester mới ra trường”