Mời hợp tác kiểm thử

Các bạn đã có kinh nghiệm làm việc xin mời post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn QA/QC/Tester đã có kinh nghiệm làm việc xin mời post CV ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
MIC COE
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 31 Jul, 2014 4:43 pm
Contact:

Mời hợp tác kiểm thử

Post by MIC COE » Fri 01 Aug, 2014 9:01 am

Chúng tôi là một Phòng đo kiểm chất lượng độc lập, thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm thử sau:
1. Static test
2. Unit test
3. System test
4. Integration test
5. Acceptance test
Dịch vụ khác:
1. Open Lab
2. Tư vấn

Các công cụ kiểm thử tự động:
STT Tên công cụ
1 IBM Rational Method Composer
2 IBM Rational Quality Manager
3 IBM Rational Requirements Composer
4 IBM Rational Team Concert
5 IBM Security AppScan Enterprise (kiểm thử bảo mật)
6 IBM Rational Policy Tester
7 IBM Rational Functional Tester (kiểm thử chức năng)
8 IBM Rational Performance Tester (license 3000 PVUs) (kiểm thử hiệu năng)
9 IBM Rational Test RealTime
10 IBM Security Appscan source edition for automation
11 IBM Rational Application Developer
12 IBM Rational Insight
13 IBM Rational Software Architect with Extensions for Deployment Planning
14 IBM Rational Automation Framework for WebSphere
15 IBM Rational Asset Manager
16 IBM Rational Publishing Engine
17 IBM Rational Focal Point
18 IBM Rational Build Forge
19 IBM Integration Tester & Virtualization Test Server Manual
20 IBM Rational Performance Test Server
21 IBM SmartCloud Provisioning
Các công cụ khác:
Selenium, JMeter và các công cụ miễn phí khác...

Phần cứng phục vụ cài đặt môi trường:
Tên Số lượng
Server X3850 X5 20
Server X3650 M3 2
Server X3550 M4 6
Core Switche Catalyst 6509 1
San switch SAN24B-4 Express 4
Tape TS3200 1
Router Cisco 2921 4
Switch Catalyst 3560X 3
QoS NetEnforcer AC-1440 1
IBM Storewize V7000 Disk Control 2
Load Balancer F5 BIG-IP Link Controller 1600 1
Check Point 12400 Appliance 1
Check Point 4600 Appliance 3
Check Point Smart-1 Sercurity 1
UPS APC Symmetra PX 64kW 1
Switch Catalyst 3560X 2
Switch 3560 E 1
Switch 3750 G 1
Switch 2960 2
Switch Cisco 500 Express 2
Check Point 4400 Appliance 3
Server IBM 346 4
Server IBM xSeries 336 3
Desktop Workstation 25
Laptop 25
iPhone, Ipad, SmartPhone Android, Tablet, WindowPhone… 20

Xin mời các công ty có nhu cầu kiểm thử hoặc nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực kiểm thử liên hệ: antispam@outlook.com.vn và đến thăm cơ sở vật chất.zinzen89
Fresher Tester
Posts: 10
Joined: Mon 07 Nov, 2011 12:44 pm
Contact:

Re: Mời hợp tác kiểm thử

Post by zinzen89 » Thu 26 Mar, 2015 12:26 pm

mình có tuyển tester làm ca đêm không ADPost Reply

Return to “QA - QC - Tester có kinh nghiệm”