Cách viết testcase cho báo cáo

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
myltd_90
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 04 Sep, 2019 4:55 pm
Contact:

Cách viết testcase cho báo cáo

Post by myltd_90 » Tue 10 Dec, 2019 9:13 am

Mình có đầu bài như sau:
Xây dựng hệ thống tính KPI cho các user thực hiện trên Jira: SA, DEV, QA dựa vào các chỉ tiêu sau:

Completion ontime: user nào resolved Development subtask thì là role dev và resolved trước due date của task thì kết quả OK, ngược lại NOTOK
user nào resolved Analysis subtask thì là role SA và resolved trước due date của task thì kết quả OK, ngược lại NOTOK
user nào resolved Testing subtask thì là role QA và resolved trước due date của task thì kết quả OK, ngược lại NOTOK
một user có thể thực hiện với nhiều role

Cao thủ chỉ giúp mình cách viết testcase để cover được các trường hợp :D ThanksPost Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”