Kiểm thử chấp nhận

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4865
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Kiểm thử chấp nhận

Post by tvn » Sat 04 Aug, 2012 5:22 pm

Kiểm thử chấp nhận

Tham khảo bài viết bằng Tiếng Anh User Acceptance Testing

Kiểm thử dựa vào:
 • • Các yêu cầu người dùng (User requirements)
  • Các yêu cầu hệ thống (System requirements)
  • Các trường hợp sử dụng (Use cases)
  • Các qui trình xử lý công việc (Business processes)
  • Các báo cáo phân tích rủi ro (Risk analysis reports)
Các mục tiêu kiểm tra chung:
 • • Kiểm tra các qui trình xử lý công việc trên hệ thống đã được tích hợp đầy đủ nhất.
  • Các qui trình hoạt động và bảo trì
  • Các thủ tục người dùng (ví dụ: phân quyền dựa trên user login)
  • Các form (ví dụ, các màn hình nhập liệu)
  • Các Report (ví dụ các bản báo cáo như phiếu thu để in, báo cáo doanh thu…)
Cấu hình dữ liệu

Acceptance testing thường là trách nhiệm của khách hàng hoặc người dùng của hệ thống; các bên liên quan khác cũng có thể có liên quan.

Mục tiêu của acceptance testing là xác nhận lại sự tin tưởng vào hệ thống, các đặc tính thuộc về chức năng hoặc phi chức năng của hệ thống. Tìm kiếm lỗi không phải là trọng tâm chính của Acceptance testing. Acceptance testing có thể đánh giá sự sẵn sàng của hệ thống để triển khai và sử dụng, mặc dù không nhất thiết phải là mức cuối cùng của việc kiểm thử. Ví dụ, một cuộc kiểm thử tích hợp hệ thống ở quy mô lớn có thể được thực hiện sau khi đã thực hiện acceptance test đối với một hệ thống.

Acceptance testing có thể xảy ra vào một vài thời điểm khác nhau trong qui trình sản xuất phần mềm, ví dụ như:
 • o Một sản phẩm phần mềm COTS có thể được thực hiện acceptance teste khi nó được cài đặt hoặc tích hợp.
  o Việc thực hiện acceptance testing để test tính tiện dụng của một thành phần (component) có thể được hoàn thành trong lúc thực hiện component test.
  o Việc thực hiện acceptance testing để test việc cải tiến chức năng mới có thể được thực hiện trước lúc thực hiện system test.
Có một số loại acceptance testing thông thường như sau:

User acceptance testing (Kiểm thử chấp nhận người dùng)
 • Thông thường dùng để kiểm tra tính phù hợp với người dùng của hệ thống, công việc này được thực hiện bởi người dùng của doanh nghiệp.
Operational (acceptance) testing (Kiểm thử chấp nhận hoạt động)
 • Chấp nhận hệ thống bởi các quản trị viên hệ thống (system administrators), bao gồm:
  • o Kiểm thử phần backup/restore (sao lưu - phục hồi hệ thống)
   o Khôi phục lại hệ thống sau khi có sự cố (Disaster recovery) như cúp điện, hỏa hoạn...
   o Quản trị người dùng (User management) như phân quyền, lần lượt login bằng tất cả các quyền.
   o Các nhiệm vụ bảo trì (Maintenance tasks)
   o Các nhiệm vụ tải data và di chuyển data. (Data load and migration tasks)
   o Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật định kỳ. (Periodic checks of security vulnerabilities)
Contract and regulation acceptance testing (Kiểm thử chấp nhận hợp đồng và thỏa thuận)
Contract acceptance testing được thực hiện với tiêu chí chấp nhận một hợp đồng nâng cấp - phát triển phần mềm. Tiêu chuẩn chấp nhận cần được xác định khi các bên thoả thuận hợp đồng. Điều lệ chấp nhận thử nghiệm được thực hiện đối với bất kỳ quy định phải được dựa vào, chẳng hạn như quy định của chính phủ, pháp luật hoặc các điều lệ an toàn.

Alpha and beta (or field) testing (Kiểm thử alpha và beta)
Phát triển của thị trường hoặc COTS, phần mềm thường muốn nhận được phản hồi từ khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng trong thị trường của họ trước khi sản phẩm phần mềm được đóng gói để thương mại. Alpha testing được thực hiện tại nơi tổ chức phát triển nhưng không phải do nhóm phát triển test mà do khách hàng thực hiện test. Beta testing hoặc field-testing được thực hiện bởi khách hàng hoặc các khách hàng tiềm năng tại nơi của họ (khách hàng download bản beta và cài vào máy mình rồi sử dụng).

Các tổ chức có thể sử dụng các thuật ngữ khác nhau, như factory acceptance testing và site acceptance testing để kiểm thử hệ thống trước và sau khi chuyển giao cho phía khách hàng.

Các bạn tham khảo thêm một số mức test khác nữa ở đây.tvn
Admin
Posts: 4865
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Kiểm thử chấp nhận

Post by tvn » Sat 06 Apr, 2013 12:40 pm

Mời các bạn tham khảo Tiêu chí chấp nhận sản phẩm ở đây nha.StevenPhuong
Sr. Tester
Posts: 379
Joined: Thu 20 Jan, 2011 9:28 am
Contact:

Re: Kiểm thử chấp nhận

Post by StevenPhuong » Fri 28 Jun, 2013 3:58 pm

Bổ sung thêm - Aceptance Test là giai đoạn test có mục đích chính là làm thỏa mãn và tìm kiếm lòng tin của khách hàng với sản phẩm phần mềm của mình. Khác với mục đích find bug của các test level khác.hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Kiểm thử chấp nhận

Post by hoccachhoc » Tue 19 Sep, 2017 2:11 pm

Mình bổ sung thêm 1 ý của đặc điểm chung của kiểm thử chấp nhận là Testing for a business perspective (Kiểm thử một quan điểm công việc).


Người đi tìm miền đất hứa!

Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”