Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by hoangliensonmt »

Gửi các bạn tài liệu kiểm thử phần mềm do bạn Phạm Thị Trang thực hiện.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.bughunter
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Thu 29 Jul, 2010 3:42 pm
Contact:

kiểm thử phần mềm - kiểm thử hộp trắng

Post by bughunter »

Tài liệu này trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm và hướng dẫn về kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng.

Tài liệu liên quan, Software Testing
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.mlluckystar
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Wed 04 May, 2011 9:54 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by mlluckystar »

thanksmlluckystar
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Wed 04 May, 2011 9:54 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by mlluckystar »

bạn ơi!mình đang làm đồ án kiểm thử cú pháp phần mềm(syntax testing)mà gần nộp rồi,không bt phải làm thế nào nữa,có ai đã từng làm dạng này thì giúp mình nha!thankstvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by tvn »

Hi bạn mlluckystar,

Bạn thử tham khảo thêm tài liệu syntax based testing ở đây nhé.
Mình thì chưa tìm hiểu về loại test này nên không giúp gì nhiều cho bạn được, nếu bạn vướng mắc chỗ nào nên post thẳng nội dung mà bạn không hiểu lên đây, có lẽ có nhiều người giúp hơn.

Bạn nói chung chung thì khó có thể giúp bạn nhiều.
--------------
Bạn tham khảo thêm một số thông tin ở dưới đây

Syntax Testing
1 Analysis.
Syntax Testing uses a model of the formally-defined syntax of the inputs to a component.The syntax is represented as a number of rules each of which defines the possible means of production of a symbol in terms of sequences of, iterations of, or selections between other symbols

2 Design.
Test cases with valid and invalid syntax are designed from the formally defined syntax of the inputs to the component.Test cases with valid syntax shall be designed to execute options which are derived from rules which shall include those that follow, although additional rules may also be applied where appropriate:
- whenever a selection is used, an option is derived for each alternative by replacing the selection with that alternative;
- whenever an iteration is used, at least two options are derived, one with the minimum number of iterated symbols and the other with more than the minimum number of repetitions. A test case may exercise any number of options.

For each test case the following shall be identified:
- the input(s) to the component;
- option(s) exercised;
- the expected outcome of the test case.
Test cases with invalid syntax shall be designed as follows:
- a checklist of generic mutations shall be documented which can be applied to rules or parts of rules in order to generate a part of the input which is invalid;
- this checklist shall be applied to the syntax to identify specific mutations of the valid input,each of which employs at least one generic mutation;
- test cases shall be designed to execute specific mutations.

For each test case the following shall be identified:
- the input(s) to the component;
- the generic mutation(s) used;
- the syntax element(s) to which the mutation or mutations are applied;
- the expected outcome of the test case

Lucky youmlluckystar
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Wed 04 May, 2011 9:54 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by mlluckystar »

Cám ơn bạn tvn nha!bạn có biết cách test syntax bằng phần mềm Quick test pro không zậy?nếu có ai bt thì chia sẻ kinh nghiệm test với nha!PhuongDong101
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 05 Jun, 2011 6:51 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by PhuongDong101 »

Thank bạn nhé! ;)dvcpctb@
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Thu 06 Oct, 2011 10:30 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by dvcpctb@ »

Cám ơn tất cả! ::Drandoc
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Thu 09 Sep, 2010 6:04 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by randoc »

cảm ơn mọi người, :Dnguyenngochaik6tin
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 04 Nov, 2011 12:14 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by nguyenngochaik6tin »

chào mọi người mình đang làm để tài tìm hiểu các ký thuật về kiểm thử (Sw testing). Nhưng không hiểu gì bạn nào có thể giải thích giúp mình được không. thanksPost Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”