Vấn đề viết testcase trên Postman

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
thaodh0893
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 23 Mar, 2017 8:34 am
Contact:

Vấn đề viết testcase trên Postman

Post by thaodh0893 » Wed 14 Jun, 2017 11:01 am

Hello các bạn,
Mình được giao yêu cầu viết test case test API và so sánh response trả về trên server test với server live.
Như mình học thì thấy trong postman có thể viết testcase check:
- check response code
- check xem có đủ key trong jsonData không
- check schema của jsonData
Còn so sánh chính xác jsonData giữa 2 môi trường thì mình chưa tìm ra.

Câu hỏi của mình là:
1- Có cách nào viết case so sánh chính xác jsonData giữa 2 môi trường ko?
2- Ngoài ra còn những case check nào có thể viết trên Postman được nữa ko?

Xin cảm ơn.tvn
Admin
Posts: 4865
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Vấn đề viết testcase trên Postman

Post by tvn » Wed 14 Jun, 2017 8:21 pm

Hi Thao,
thaodh0893 wrote:1- Có cách nào viết case so sánh chính xác jsonData giữa 2 môi trường ko?
Bạn có thể mô tả chi tiết hơn, nói rõ hơn xíu về "2 môi trường" là như thế nào không? Bạn đang muốn so sánh 2 file json, hay bạn đang muốn so sánh file json (kết quả trả về của API đang test) và file json (kết quả mong đợi)?Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”