Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by hoccachhoc » Fri 11 Aug, 2017 4:36 pm

Một bài tập kỹ thuật phân vùng tương đương, mời các bạn giải bài này cùng với tôi:

Bài tập: Tài khoản tiết kiệm của một Ngân hàng
Một Ngân hàng có quy định mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào số dư trong tài khoản, cụ thể như sau:

Image

Tỷ lệ lãi suất......Số dư trong tài khoản (X)
3%...................0<=X<100 USD
5%...................100<=X<1000 USD
7%...................1000<=X USD


Người đi tìm miền đất hứa!

tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Sat 12 Aug, 2017 5:19 pm

Bài giải của hoccachhoc wrote:
Dựa vào kỹ thuật phân vùng tương đương, chúng ta xác định được ba lớp tương đương hợp lệ là: 0<=X<100; 100<=X<1000; 1000<=X và một lớp tương đương không hợp lệ là: X<0. Như vậy, chúng ta chọn các giá trị sau đây để kiểm thử: -10.00 USD; 0.00 USD; 50.00 USD; 100.00 USD; 260.00 USD; 1000.00 USD; 1348.00 USD.

Cho mình hỏi: mình kiểm thử 7 giá trị trên (7 test cases) thì có đảm bảo bao phủ hết các trường hợp kiểm thử không? Còn thiếu hay thừa case nào không?tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Sat 12 Aug, 2017 5:33 pm

Theo mô tả yêu cầu, thì mình có 4 vùng tương đương như sau:

__(1)__ 0 __(2)___ 100 ___(3)___ 1000 ___(4)___

Các vùng hợp lệ:
 • Vùng 2: Từ 0 đến dưới 100
  Vùng 3: Từ 100 đến dưới 1000
  Vùng 4: Từ 1000 trở đi
Các vùng không hợp lệ:
 • Vùng 1: Dưới 0 (số âm)
Theo lý thuyết, mỗi vùng chỉ cần test một giá trị đại diện là đủ. Vì vậy chỉ cần test các giá trị này là đủ: -50, 50, 500, 5000

Nên danh sách các giá trị bạn hoccachhoc cần test thì bị dư rồi.
10.00 USD; 0.00 USD; 50.00 USD; 100.00 USD; 260.00 USD; 1000.00 USD; 1348.00 USD.hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by hoccachhoc » Mon 14 Aug, 2017 9:04 am

tvn wrote:Theo mô tả yêu cầu, thì mình có 4 vùng tương đương như sau:

__(1)__ 0 __(2)___ 100 ___(3)___ 1000 ___(4)___

Các vùng hợp lệ:
 • Vùng 2: Từ 0 đến dưới 100
  Vùng 3: Từ 100 đến dưới 1000
  Vùng 4: Từ 1000 trở đi
Các vùng không hợp lệ:
 • Vùng 1: Dưới 0 (số âm)
Anh tvn ơi, em giải bài này bằng kỹ thuật phân tích giá trị biên như sau, anh xem có đúng không cho em với ạ. Em chọn 6 giá trị sau để kiểm thử: - $ 0,01 (ko hợp lệ), $ 0,00, $ 100,00, $ 100,01, $ 999,99 Và $ 1000.00.


Người đi tìm miền đất hứa!

tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Mon 14 Aug, 2017 6:31 pm

hoccachhoc wrote: Anh tvn ơi, em giải bài này bằng kỹ thuật phân tích giá trị biên như sau, anh xem có đúng không cho em với ạ. Em chọn 6 giá trị sau để kiểm thử: - $ 0,01 (ko hợp lệ), $ 0,00, $ 100,00, $ 100,01, $ 999,99 Và $ 1000.00.
Đúng hướng nhưng mà sai phương rồi em ^^
Anh có câu hỏi:
1. Dựa vào đâu em chọn -0.01?
2. Em phải xác định được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mỗi vùng rồi sau đó mới xác định các giá trị biênLanAnh_htc
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Fri 08 Jan, 2016 2:39 pm
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by LanAnh_htc » Wed 30 Aug, 2017 10:52 pm

Nếu giải bằng kỹ thuật Phân tích giá trị biên, em chọn các giá trị là: -1, 0, 99, 100, 101, 999, 1000, 10001 có đúng không ạ?tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập về kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Thu 31 Aug, 2017 6:06 pm

LanAnh_htc wrote:Nếu giải bằng kỹ thuật Phân tích giá trị biên, em chọn các giá trị là: -1, 0, 99, 100, 101, 999, 1000, 10001 có đúng không ạ?
Các vùng không hợp lệ:
 • Vùng 1: Dưới 0 (số âm)
Các vùng hợp lệ:
 • Vùng 2: Từ 0 đến dưới 100
  Vùng 3: Từ 100 đến dưới 1000
  Vùng 4: Từ 1000 trở đi
Nếu như vậy thì các giá trị 101 và 1001 sẽ không cần phải test.Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”