Kỹ thuật phân vùng tương đương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4793
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Sat 12 Aug, 2017 11:56 pm

Mời mọi người trả lời câu cho hỏi sau về phân vùng tương đương.

In a Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks.
Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
 • A. 22, 23, 26
  B. 21, 39, 40
  C. 29, 30, 31
  D. 0, 15, 22hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by hoccachhoc » Mon 14 Aug, 2017 5:29 pm

tvn wrote:Mời mọi người trả lời câu cho hỏi sau về phân vùng tương đương.

In a Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks.
Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
 • A. 22, 23, 26
  B. 21, 39, 40
  C. 29, 30, 31
  D. 0, 15, 22
Theo mình thì đáp án C.

Giải thích: Gọi điểm của học sinh là M (Marks). Ta có 24<= M <=40. Áp dụng kỹ thuật phân vùng tương đương vào bài toán như sau:
 • + Phân vùng hợp lệ là 24<= M <=40
  + Phân vùng không hợp lệ của bài toán là M<24 và M>40

  Như vậy, M hợp lệ là các giá trị thuộc [24;40] đó là đáp án C.


Người đi tìm miền đất hứa!

tvn
Admin
Posts: 4793
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Kỹ thuật phân vùng tương đương

Post by tvn » Thu 09 Nov, 2017 8:52 pm

Mời các bạn tham khảo thêm bài tập phân vùng tương đươngPost Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”