xin review về TC cho 2 range

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
minglee
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 04 Nov, 2013 3:40 pm
Contact:

xin review về TC cho 2 range

Post by minglee » Thu 02 Nov, 2017 9:17 am

Hi all,

Mình có một chức năng báo cáo, có điều kiện là lọc là dựa vào một khoảng thời gian (date range) và STT range của chứng từ, cụ thể như sau:
 • Date range [1] ~ [2]
  STT range:
  • 0: in hết
   1: lọc theo stt [1]~[2]
TC hiện tại của mình như sau: (2 range này không nhập cũng ko sao, mặc định của STT range = 0)
 • 1. date range cố định; stt range 0
  2. date range blank; stt range 0
  3. set date 1, date 2 blank; stt range 0
  4. date 1 blank, set date 2; stt range 0
  5. stt range 1, trống stt 1~2
  6. stt range 1, set stt 1~2
  7. stt range 1, set stt 1, trống 2
  8. stt range 1, trống 1, set 2
  9-12. date range cố định; stt range 1, loop case 5,6,7,8
  13-16. set date 1, date 2 blank; stt range 1, loop case 5,6,7,8
  17-20. date 1 blank, set date 2; stt range 1, loop case 5,6,7,8
Các case vậy thì cover dc gần hết function này ko? case 9-20 có cần thiết hay ko?
Thanks alltvn
Admin
Posts: 4865
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: xin review về TC cho 2 range

Post by tvn » Thu 09 Nov, 2017 8:55 pm

Gỉa sử mình hiểu đúng yêu cầu, thì chức năng báo cáo sẽ có 2 trường nhập đầu vào là khoảng thời gian và thứ tự sắp xếp (STT).
Bạn có thể áp dụng kỹ thuật phân vùng tương đươngví dụ phân tích giá trị biên để xác định test case cho chức năng báo cáo này.

Khoảng thời gian thì cần phải kiểm thử các trường hợp sau:
 • Từ Ngày
  • Valid: ngày hợp lệ (06-01-2017)
   Invalid: ngày không hợp lệ: ngày không tồn tại hoặc sai định dạng.
  Đến Ngày
  • Valid: ngày hợp lệ (06-01-2017)
   Invalid: ngày không hợp lệ: ngày không tồn tại hoặc sai định dạng.
  Kết hợp sẽ có một số giá trị cần kiểm thử:
  • Từ Ngày < Đến Ngày (cả hai đều hợp lệ)
   Từ Ngày = Đến Ngày (cả hai đều hợp lệ)
   Từ Ngày > Đến Ngày (cả hai đều hợp lệ)
   Từ Ngày không hợp lệ & Đến Ngày hợp lệ
   Từ Ngày không hợp lệ & Đến Ngày không hợp lệ (Liệt kê một số cặp không hợp lệ khác nhau)
   Từ Ngày hợp lệ & Đến Ngày không hợp lệ
Đối với STT range thì chỉ có 2 trường hợp 0 hoặc 1. Nếu có thể kiểm thử được NULL thì kiểm thử luôn. Nếu kiểm thử được giá trị khác số 0 và 1 thì kiểm luôn (xem chúng là các giá trị INVALID)

Sau đó, lấy tổ hợp số lượng các giá trị Từ Ngày - Đến Ngày nhân với 0 và 1.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”