Hỏi về khái niệm keep evidence trong test

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
ThanhQuy0711
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Wed 31 May, 2017 1:40 pm
Contact:

Hỏi về khái niệm keep evidence trong test

Post by ThanhQuy0711 » Sat 14 Apr, 2018 9:20 am

Em vừa được bên cty phỏng vấn cho câu hỏi để ôn tập trước khi phỏng vấn vòng 2 với KH là " ôn tập về việc tạo test case, run test case và keep evidence như thế nào". Mọi người có thể giúp em biết keep evidence ở đây là gì ko ạ? Nó có phải là giữ bằng chứng về lỗi để chứng minh với dev ko ạ?tvn
Admin
Posts: 4794
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hỏi về khái niệm keep evidence trong test

Post by tvn » Sat 14 Apr, 2018 10:25 am

Theo mình hiểu "keep evidence" ở đây có nghĩa là sau khi mình thực hiện test xong, test case sẽ có kết quả "OK" hoặc "NG" (failed).
Một số khách hàng họ yêu cầu phải có bằng chứng về việc bạn đã thực hiện test. Nên có thể yêu cầu bạn cung cấp hình chụp màn hình liên quan hoặc file log, database, v.v... tùy vào hệ thống / chức năng mà bạn đang kiểm thử.

"Bằng chứng" đó sẽ được lưu trữ, quản lý như thế nào? Khi có thay đổi (ví dụ về UI của màn hình) liên quan đến test case đã được kiểm thử, thì qui trình test lại và cập nhật bằng chứng sẽ được thực hiện như thế nào?ThanhQuy0711
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Wed 31 May, 2017 1:40 pm
Contact:

Re: Hỏi về khái niệm keep evidence trong test

Post by ThanhQuy0711 » Sat 14 Apr, 2018 11:51 pm

Thank a nhiều ạ :DPost Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”